Zásady ochrany osobních údajů

Kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ nám udělujete svolení zasílat vám e-maily týkající se našich nabídek. Pokud se rozhodnete již neobdržovat žádné další e-maily, můžete se kdykoli odhlásit pomocí odkazu na konci každého e-mailu.

Software chrání soukromí každé osoby, která navštěvuje naše webové stránky. Tato zásada ochrany osobních údajů poskytuje informaci o normách a podmínkách, za kterých Software chrání soukromí informací poskytnutých návštěvníky webů na World Wide Web, které vlastní a provozuje Software, včetně Softwaru a Softwaru. Tato zásada ochrany osobních údajů poskytuje informaci o našich postupech při sběru informací a způsobech, jak mohou být vaše informace použity. Tato politika se může čas od času měnit, proto se pravidelně vraťte a zkontrolujte tyto informace.

A. Osobní identifikační informace:

Software obvykle dostává konkrétní údaje o návštěvnících svých webových stránek pouze tehdy, když tyto informace jsou poskytnuty dobrovolně, například když naši návštěvníci žádají o informace, nakupují nebo se přihlašují k službám, otevírají lístek s dotazem na zákaznickou podporu, poskytují informace o životopise pro pracovní příležitosti nebo nám posílají e-mailem. Samozřejmě, některé z těchto aktivit vyžadují, abyste nám poskytli informace, například při nákupu, používání platební karty k platbám za služby, odeslání životopisu nebo požadování určitých typů informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace Softwarem prostřednictvím jedné z našich webových stránek, budou použity k splnění vaší konkrétní žádosti. Ve většině případů vám bude poskytnuta možnost vybrat, zda chcete, nebo nechcete, aby Software používal tyto informace pro další účely. Software si vyhrazuje právo v souladu se svým uvážením posílat vám bulletiny a další důležité informace o vašich službách od Softwaru. Pokud neuvedete žádné pokyny, může Software použít informace, které poskytnete, k informování vás o dalších službách a produktech nabízených skupinou společností The Software, autorizovanými zástupci The Software a poskytovateli dalších zboží a služeb, se kterými Software spolupracuje a jejichž nabídky by vás mohly zajímat.

Příklady v těchto materiálech nelze brát jako slib nebo záruku výdělků. Potenciál výdělku je zcela závislý na osobě, která používá náš produkt, nápady, techniky a úsilí vynaložené. Nenazýváme toto jako „zbohatni rychle“ a neměli byste to tak vnímat.

B. Neosobní identifikovatelné (obecné) informace:

Obecně platí, že software automaticky shromažďuje některé obecné informace. Obecné informace nerozkrývají totožnost návštěvníka. Obvykle zahrnuje informace o přiřazené internetové adrese vašeho počítače, počtu a frekvenci návštěvníků a navštívené stránky The Software. The Software tato informace shromažďuje za účelem určení potřeb zákaznického servisu a webových stránek. Toto dosahujeme použitím určitých technologií, včetně „cookies“ (technologie, která může být použita k poskytnutí návštěvníkovi přizpůsobených informací o službách The Software). The Software neurčuje informace, které byly shromážděny tímto způsobem, s jakýmikoli osobně identifikovatelnými informacemi. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval, když obdržíte soubor cookie, a můžete jej odmítnout.

C. Váš software hostovaný web, server, nástěnky, fórum, stránky třetích stran:

Informace, které zveřejníte na veřejném prostranství, včetně libovolné nástěnky, diskusního fóra nebo webové stránky, kterou Software hostuje jako součást vašich služeb Software, jsou k dispozici pro každého, kdo navštíví toto místo. Software nemůže zabezpečit žádné informace, které zde zveřejníte. Kromě toho webové stránky Software obsahují odkazy na stránky třetích stran nepříbuzných s Software. Software nemůže chránit žádné informace, které můžete zveřejnit na těchto stránkách, a doporučuje se, abyste si prostudovali prohlášení o ochraně osobních údajů těchto stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Bez ohledu na výše uvedené a v souladu se platnými zákony, Software plně spolupracuje se státními, místními a federálními úřady při jakémkoli vyšetřování souvisejícím s jakýmkoli obsahem (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací přenášených přes Software) nebo údajnou nezákonnou činností jakéhokoli uživatele služby a přijímá rozumná opatření ke ochraně svých vlastnických práv. Za účely takové spolupráce a opatření a v souladu se platnými zákony může být vyžadováno, aby Software odhalil osobně identifikovatelné informace. Kromě toho Software může vybrat monitorovat oblasti komunikace v jakémkoli druhu, aby splnil jakýkoli zákon, nařízení nebo žádost vlády; pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné pro provoz Software; nebo pro ochranu práv nebo majetku Software nebo ostatních. V souvislosti s potenciálním prodejem nebo převodem jakéhokoli zájmu ve Softwaru a Softwaru a dalších webech vlastněných společností si Software vyhrazuje právo prodat nebo převést vaše informace (včetně, ale neomezeně na jméno, adresní informace a další informace, které jste poskytli Software) třetí straně, která se soustředí na komunikační produkty nebo služby; souhlasí s tím, že bude nástupcem zájmu Softwaru ve vztahu k údržbě a ochraně informací shromážděných a spravovaných Softwarem; a souhlasí s povinnostmi tohoto prohlášení o zásadách.