Vilkår

OMFANG OG ÆNDRINGER AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne, som er udstukket i Aftalen, angående din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den fulde og eneste aftale mellem dig og The Software vedrørende din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser vedrørende hjemmesiden. Vi kan ændre Aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn, uden specifik varsel til dig. Den nyeste Aftale vil blive lagt op på hjemmesiden, og du bør gennemgå Aftalen, før du bruger hjemmesiden. Ved fortsat brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser indeholdt i Aftalen, der er gældende på det tidspunkt. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Websitet og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå bindende kontrakter i henhold til gældende lov. Websitet og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til websitet og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF YDELSERNE

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante bestillingsformularer kan du opnå eller forsøge at opnå visse produkter og/eller tjenester fra websitet. De produkter og/eller tjenester, der vises på websitet, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsleverandørerne af sådanne varer. TheSoftware garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller komplette. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra websitet eller for eventuelle tvister med produktets sælger, distributør og forbrugere af slutbrugerne. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for eventuelle krav i forbindelse med de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på websitet.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promotionspræmier og andre priser via konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrenceregistreringsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, har du mulighed for at deltage i chancen for at vinde de promotionspræmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne på webstedet skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om konkurrenceregistrering. TheSoftware har ret til at afvise eventuelle konkurrenceregistreringsdata, hvor det er bestemt, i TheSoftwares ene og eksklusive skøn, at: (i) du overtræder noget af denne aftale; og/eller (ii) de konkurrenceregistreringsdata, du har angivet, er ufuldstændige, svigagtige, duplicerede eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan ændre kriterierne for registreringsdata når som helst efter eget skøn.

LICENSGIVELSE

Som bruger af hjemmesiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilknyttet materiale i overensstemmelse med aftalen.TheSoftware kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver grund. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på en computer til din personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må gengives i nogen form eller indgå i nogen informationshentningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje ud, leje, sælge, ændre, dekompilere, skille ad, reverse engineer eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne eller nogen del deraf. TheSoftware forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte funktion af hjemmesiden. Du må ikke foretage nogen handling, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning på TheSoftwares infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne kan ikke overføres.

EGNE RETTIGHEDER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, samlingen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, softwaren, tjenesterne og andre forhold relateret til hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og tjenesterne er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder). Kopiering, omdeling, offentliggørelse eller salg af en del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk indsamling af materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne ved hjælp af automatiserede midler eller enhver anden form for afskrift eller dataudtrækning med det formål at oprette eller compilere, direkte eller indirekte, en samling, samling, database eller oversigt uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der vises på eller gennem hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne. Offentliggørelsen af information eller materiale på hjemmesiden eller ved hjælp af tjenesterne fra TheSoftware udgør ikke en afståelse af nogen rettighed til sådan information og/eller materiale. Navnet og logoet TheSoftware og alle tilknyttede grafiske elementer, ikoner og servicenavne er varemærker tilhørende TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på hjemmesiden eller ved hjælp af tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ​​ethvert varemærke uden den relevante ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

LINK TIL HJEMMESIDEN, SAMBRANDING, ‘FRAMING’ OG/ELLER REFERERING TIL HJEMMESIDEN ER FORBUDT

Medmindre det udtrykkeligt er autoriseret af TheSoftware, må ingen linke til Hjemmesiden eller dele deraf (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale) til deres egen hjemmeside eller websted af nogen årsag. Desuden er ‘framing’ af Hjemmesiden og/eller referencer til Uniform Resource Locator (‘URL’) på Hjemmesiden i kommercielle eller ikke-kommercielle medier uden forudgående, udtrykkelig skriftlig tilladelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du accepterer specifikt at samarbejde med Hjemmesiden om at fjerne eller standse enhver sådan indhold eller aktivitet. Du erkender hermed, at du vil være erstatningsansvarlig for alle relaterede skader.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til i vores eget skøn at redigere og/eller slette eventuelle dokumenter, oplysninger eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADER FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Visitors downloader information fra hjemmesiden på eget ansvar. TheSoftware giver ingen garantier for, at sådanne downloads er fri for ødelæggende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, virusser og orme.

ERSTATNING

Du accepterer at erstatte og holde TheSoftware, deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber samt hver af deres respektive medlemmer, embedsmænd, direktører, medarbejdere, agenter, med-brandere og/eller andre partnere skadesløse mod ethvert og enhver krav, udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), skader, retssager, omkostninger, krav og/eller domme forårsaget af eller opstået som følge af: (a) din brug af hjemmesiden, tjenesterne, indholdet og/eller deltagelse i enhver konkurrence; (b) overtrædelse af aftalen fra din side; og/eller (c) krænkelse af rettighederne hos en anden person og/eller enhed. Bestemmelserne i denne paragraf er til fordel for TheSoftware, deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber samt hver af deres respektive embedsmænd, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licenstagere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse personer og enheder har ret til direkte at påberåbe sig og håndhæve disse bestemmelser på egne vegne.

TREDJEPARTS WEBSIDER

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetsider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer. Derudover støtter TheSoftware ikke og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for betingelserne og vilkårene, privatlivspolitikkerne, indholdet, reklamerne, tjenesterne, produkterne og/eller andre materialer fra eller tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsites eller ressourcer, eller for eventuelle skader og tab derfra.

FORTROLIGHEDSPOLITIK / BESØGENDE OPLYSNINGER

Brugen af ​​hjemmesiden og alle kommentarer, tilbagemeldinger, informationer, registreringsdata og / eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger om din brug af hjemmesiden og enhver anden personligt identificerbar information, som du har givet os, i overensstemmelse med bestemmelserne i vores fortrolighedspolitik. For at se vores fortrolighedspolitik, venligst klik her.

Enhver form for forsøg, uanset om det er en TheSoftware-kunde eller ej, på at skade, ødelægge, manipulere, hærge og/eller på anden vis forstyrre driften af ​​hjemmesiden, udgør en overtrædelse af strafferetten og civilloven, og TheSoftware vil ihærdigt forfølge alle de nødvendige retsmidler i denne henseende mod enhver overtrædende person eller enhed i det størst mulige omfang, der tillades af loven og retfærdighed.