Όροι

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Συμφωνία όσον αφορά τη χρήση σας του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Λογισμικού σχετικά με τη χρήση σας του Ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, αντιπροσωπείες, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις όσον αφορά τον Ιστότοπο. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τη Συμφωνία κατά καιρούς, κατ’ ευχήν μας, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Η πιο πρόσφατη Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο και θα πρέπει να ελέγχετε τη Συμφωνία πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Με τη συνεχή χρήση σας του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην Συμφωνία η οποία είναι ισχύουσα κατά τον εν λόγω χρόνο. Επομένως, θα πρέπει να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα τακτικά για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμοι μόνο σε άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβάσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Αν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο και/ή τις υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες προμηθευτή

Συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε ορισμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο μπορεί να περιέχουν περιγραφές που παρέχονται άμεσα από τους κατασκευαστές ή διανομείς τρίτων προμηθευτών αυτών των αντικειμένων. Το λογισμικό δεν αναπαριστά ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές αυτών των αντικειμένων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν είναι υπεύθυνο ή ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για την αδυναμία σας να αποκτήσετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του πωλητή, διανομέα και των τελικών καταναλωτών του προϊόντος. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν θα ευθύνεται απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε αξίωση σε σχέση με οποιοδήποτε από τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Οcasionalmente, o TheSoftware oferece prêmios promocionais e outras recompensas através de concursos. Ao fornecer informações verdadeiras e precisas em conexão com o formulário de registro de Concurso aplicável e concordar com as Regras Oficiais do Concurso aplicáveis a cada Concurso, você pode participar da chance de ganhar os prêmios promocionais oferecidos através de cada Concurso. Para participar dos Concursos apresentados no Website, você deve primeiro preencher completamente o formulário de registro aplicável. Você concorda em fornecer Dados de Registro de Concurso verdadeiros, precisos, atuais e completos. O TheSoftware tem o direito de rejeitar qualquer Dado de Registro de Concurso onde for determinado, a critério exclusivo do TheSoftware, que: (i) você está em violação de qualquer parte do Acordo; e/ou (ii) os Dados de Registro de Concurso fornecidos por você são incompletos, fraudulentos, duplicados ou não aceitáveis de outra forma. O TheSoftware pode alterar os critérios de Dados de Registro a qualquer momento, a seu exclusivo critério.

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑΜΣΗΣΗΣ

Ως χρήστης του ιστότοπου, σας παρέχεται μια μη αποκλειστική, μη μεταφερσίμη, ανάκλησημη και περιορισμένη άδεια να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο, τα περιεχόμενα και τα σχετικά υλικά σύμφωνα με τη συμφωνία. Το λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και τα περιεχόμενα σε έναν υπολογιστή για την προσωπική, μη εμπορική σας χρήση. Καμία μέρος του ιστότοπου, των περιεχομένων, των διαγωνισμών και/ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, μιμηθείτε, κλωνοποιήσετε, ενοικιάσετε, πωλήσετε, τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, αντισυναρμολογήσετε, αναστρέψετε μηχανικά ή μεταφέρετε τον ιστότοπο, τα περιεχόμενα, τους διαγωνισμούς και/ή τις υπηρεσίες ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών. Το λογισμικό διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν χορηγηθεί ρητά στη συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία για να παρεμβληθείτε ή να προσπαθήσετε να παρεμβληθείτε στη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία ενέργεια που να επιβάλλει μια ανεύθυνη ή αναλογικά μεγάλη φόρτωση στην υποδομή του λογισμικού. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, τα περιεχόμενα, τους διαγωνισμούς και/ή τις υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο, οργάνωση, γραφικά, σχεδιασμός, συλλογή, μεταφορά σε μαγνητική μορφή, ψηφιακή μετατροπή, λογισμικό, υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται από εφαρμοστέους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων ιδιοκτησιακών (περιλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, πνευματικών δικαιωμάτων) δικαιωμάτων. Η αντιγραφή, η επαναδιανομή, η δημοσίευση ή η πώληση από εσάς οποιοδήποτε μέρους του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών απαγορεύεται αυστηρά. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένα μέσα ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή σκαλίσματος ή εξαγωγής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ή σύνταξη, άμεσα ή έμμεσα, μιας συλλογής, συλλογής, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από το TheSoftware απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε δικαιώματα κυριότητας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλα υλικά που προβάλλονται μέσω του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών από το TheSoftware δεν αποτελεί παραίρεση οποιουδήποτε δικαιώματος στις εν λόγω πληροφορίες και/ή υλικά. Το όνομα και το λογότυπο της TheSoftware, και όλα τα συνδεδεμένα γραφικά, εικονίδια και ονόματα υπηρεσίας, είναι εμπορικά σήματα της TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς την εκ του συνεταιρισμού γραπτή άδεια του αντίστοιχου ιδιοκτήτη είναι απαγορευμένη.

Ο ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ, ΤΟ CO-BRANDING, “FRAMING” ΚΑΙ/Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Εκτός εάν αποδεδειγμένα εξουσιοδοτηθεί από το TheSoftware, κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει διασύνδεσμο με τον Ιστότοπο, ή με ενόσωμα μέρη αυτού (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, σήμανσης ή πνευματικού υλικού), στον ιστότοπο ή στη διαδικτυακή του υπηρεσία, για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, η ”framing” και/ή αναφορά της Ταυτοποιοποιημένης Διεύθυνσης Πόρου (”URL”) του Ιστότοπου σε οποιονδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό μέσο, χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή άδεια του TheSoftware, απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε ρητά να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την κατάργηση ή τη διακοπή, όπως ασφαλείς, οποιουδήποτε περιεχομένου ή δραστηριότητας. Εδώ αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνος για οποιεσδήποτε βλάβες σχετικές με αυτό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα, με την απόλυτη δική μας κρίση, να τροποποιήσουμε και/ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΗΨΗΣΕΙΣ

Οι επισκέπτες κατεβάζουν πληροφορίες από την Ιστοσελίδα υπό τη δική τους ευθύνη. Το λογισμικό δεν παρέχει εγγύηση ότι οι εν λόγω λήψεις είναι απαλλαγμένες από φθείρουσες κωδικοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένα, ιών και στομίων.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προστατεύσετε την TheSoftware, καθεμία από τις μητρικές της, θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες, καθώς και τα μέλη, αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, πράκτορες, συνολικούς συνεργάτες και/ή άλλους εταίρους της, απαλλάσσοντάς τους ολοσχερώς από και αντιμετωπίζοντας οποιεσδήποτε αξιώσεις, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των λογικών επιτροπών δικηγόρων), ζημιές, αγωγές, κόστη, αιτήσεις και/ή αποφάσεις οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, προκειμένου για οποιονδήποτε από τους εξής λόγους: (α) τη χρήση σας του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου και/ή την είσοδό σας σε οποιονδήποτε Διαγωνισμό, (β) την παραβίασή σας της Συμφωνίας και/ή (γ) την παραβίασή σας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων άλλου ατόμου και/ή οντότητας. Οι διατάξεις αυτού του παραγράφου προορίζονται προς όφελος της TheSoftware, καθεμίας από τις μητρικές της, θυγατρικές και/ή συνδεδεμένες εταιρείες, καθώς και των αξιωματούχων, διευθυντών, μελών, υπαλλήλων, πρακτόρων, μετόχων, αδειοδότην, προμηθευτών και/ή δικηγόρων τους. Κάθε από αυτά τα άτομα και εταιρείες έχουν το δικαίωμα να επικαλεστούν και να επιβάλλουν αυτές τις διατάξεις απευθείας έναντι σας για λογαριασμό τους.

ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους και/ή να αναφέρει σε άλλες ιστοσελίδες και/ή πόρους στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, εκείνων που ανήκουν και λειτουργούν από Τρίτους Παρόχους. Επειδή ο TheSoftware δεν έχει έλεγχο επί τέτοιων ιστοσελίδων και/ή πόρων τρίτων μερών, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο TheSoftware δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα τέτοιων ιστοσελίδων και/ή πόρων τρίτων μερών. Επιπλέον, ο TheSoftware δεν υποστηρίζει και δεν είναι υπεύθυνος ή αποζημιωτέος για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφημίσεις, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλα υλικά που είναι διαθέσιμα σε τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων μερών ή πόρους, ούτε για οποιεσδήποτε ζημίες και/ή απώλειες που προκύπτουν από αυτά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Η χρήση του Ιστότοπου και όλων των σχολίων, των ανατροφοδοτήσεων, των πληροφοριών, των Δεδομένων Εγγραφής και/ή των υλικών που υποβάλλετε μέσω ή σε συνάφεια με τον Ιστότοπο υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Επιτρέπεται η χρήση όλων των πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών αναγνωρίσιμων πληροφοριών που παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλούμε Κάντε Κλικ Εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε, είτε είναι πελάτης της TheSoftware είτε όχι, να προκαλέσει ζημιές, καταστροφή, αλλοίωση, κατα συρροή ή οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στη λειτουργία του Ιστότοπου, αποτελεί παραβίαση του ποινικού και του αστικού δικαίου και η TheSoftware θα επιδιώξει με επιμέλεια κάθε ενδεδειγμένο μέτρο κατά των υπαιτίων ατόμων ή οντοτήτων, σύμφωνα με τις πλέον ευνοϊκές διατάξεις του νόμου και της δικαιοσύνης.