Kasutustingimused

LEPINGU ULATUS JA MUUDATUS

Te nõustute Lepinguga, mis käsitleb Teie veebisaidi kasutamist. Leping moodustab Teie ja tarkvara vahel ainsa ja tervikliku kokkuleppe Teie veebisaidi kasutamise kohta ning tunnistab eelnevalt sõlmitud või samaaegseid kokkuleppeid, esindusi, garantiisid ja/või arusaamisi veebisaidiga seotud küsimustes. Võime aeg-ajalt Lepingut oma ainuotsusena muuta ilma eraldi teavitamiseta Teile. Viimane versioon Lepingust avaldatakse veebisaidil ja Teil soovitatakse enne veebisaidi kasutamist Lepingut läbi lugeda. Jätkates veebisaidi ja/või teenuste kasutamist, nõustute käesolevas Lepingus tol ajal kehtivate kõikide tingimuste ja nõuetega. Seega peaksite korrapäraselt seda lehte uute uuenduste ja/või muudatuste osas kontrollima.

NÕUDED

Veebisait ja teenused on saadaval ainult isikutele, kes saavad kehtivate seaduste kohaselt sõlmida õiguslikult siduvaid lepinguid. Veebisaiti ja teenuseid ei ole mõeldud kasutamiseks alla kaheksateistkümneaastaste isikute poolt. Kui olete alla kaheksateistkümneaastane, siis teil pole luba veebisaiti ja/või teenuseid kasutada või nendele juurde pääseda.

TEENUSTE KIRJELDUS

Tarnijateenused

Vastavate ostutellimuste vormide täitmisega saate omandada või proovida omandada teatud tooteid ja/või teenuseid veebisaidilt. Veebisaidil esitatud tooted ja/või teenused võivad sisaldada kirjeldusi, mis on otse kolmandate osapoolte tootjate või edasimüüjate poolt antud. Tarkvara ei esinda ega taga, et selliste esemete kirjeldused on täpsed või täielikud. Mõistate ja nõustute, et Tarkvara ei vastuta mingil viisil teie võimetuse eest omandada tooteid ja/või teenuseid veebisaidilt ega mistahes vaidluse eest toote müüja, edasimüüja ja lõppkasutajate tarbijatega. Mõistate ja nõustute, et Tarkvara ei vastuta teile ega mistahes kolmandale osapoolele mis tahes nõude eest seoses veebisaidil pakutavate toodete ja/või teenustega.

VÕISTLUSED

Aeg-ajalt pakub TheSoftware reklaamauhindu ja teisi auhindu läbi võistluste. Täites asjakohase võistluse registreerimisvormi ja nõustudes iga võistluse jaoks kehtivate ametlike võistluseeskirjadega, saate osaleda võimaluse korral, et võita reklaamauhinnad, mida pakutakse igas võistluses. Võistlustele, mis on esitatud veebisaidil, sisenemiseks tuleb täita asjakohane registreerimisvorm täielikult. Nõustute esitama tõese, täpse, praeguse ja täieliku võistluse registreerimisandmed. TheSoftware’il on õigus tagasi lükata mis tahes võistluse registreerimisandmed, kui selgub, et: (i) lepite kokku lepingu mis tahes osa rikkumisega; ja/või (ii) võistluse registreerimisandmed, mille olete esitanud, on mittetäielikud, petturlikud, duplikaadid või muul viisil vastuvõetamatud. TheSoftware võib igal ajal oma ainupädevusel muuta registreerimisandmete kriteeriume.

Litsentsi andmine

Kasutaja saab veebisaidi kasutajana mitterahalist, mitteülekantavat, tagasivõetavat ja piiratud litsentsi veebisaidile, sisule ja sellega seotud materjalidele, vastavalt kokkuleppele. Tarkvara võib selle litsentsi igal ajal ja mis tahes põhjusel lõpetada. Võite kasutada veebisaiti ja sisu ühel arvutil oma isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Veebisaidi, sisu, konkurside ja/või teenuste ühtegi osa ei või mingis vormis reprodutseerida ega mõnda teabeotsingusüsteemi ega elektroonilist ega mehaanilist vormi kombineerida. Te ei tohi kasutada, kopeerida, emuleerida, kloonida, rentida, üürida, müüa, muuta, dekompileerida, lahti monteerida, tagurpidi insenerida ega üle kanda veebisaiti, sisu, konkursusi ega teenuseid ega nende ühtegi osa. Tarkvara jätab endale kõik õigused, mida kokkuleppes selgesõnaliselt ei anta. Te ei tohi kasutada ühtegi seadet, tarkvara või rutiini, et segada või proovida sekkuda veebisaidi õigesse töösse. Te ei tohi võtta ühtegi meetmet, mis põhjustavad ebamõistlikku või ebaproportsionaalselt suurt koormust Tarkvara infrastruktuurile. Teie õigust veebisaidi, sisu, konkursuste ja/või teenuste kasutamiseks ei saa üle kanda.

ÕIGUSED

Veebisaidi, sisu, võistluste ja teenustega seotud sisu, korraldus, graafika, disain, koostamine, magnetiline tõlkimine, digitaalne teisendamine, tarkvara, teenused ja muu on kaitstud kehtivate autoriõiguste, kaubamärkide ja muude omandiõiguste (sh intellektuaalomandi) seadustega. Veebisaidi, sisu, võistluste ja/või teenuste mis tahes osa teie poolt kopeerimine, levitamine, avaldamine või müümine on rangelt keelatud. Materiaali süstemaatiline tagastamine veebisaidilt, sisust, võistlustest ja/või teenustest automatiseeritud vahendite või muu kaevandamise või andmete ekstraheerimise teel otse või kaudselt kogumikku, koostamisse, andmebaasi või kataloogi loomiseks ilma TheSoftware’i kirjaliku loata on keelatud. Te ei omanda ühegi sisu, dokumendi, tarkvara, teenuse või muu materjali vaatamisel või läbi veebisaidi, sisu, võistluste ja/või teenuste omandiõigust. TheSoftware poolt teabe või materjali veebisaidile või teenuste kaudu postitamine ei tähenda loobumist mingist õigusest sellise teabe ja/või materjali suhtes. TheSoftware’i nimi ja logo ning kõik sellega seotud graafika, ikoonid ja teenuse nimed on TheSoftware’i kaubamärgid. Kõik teised veebisaidil või teenuste kaudu ilmuvad kaubamärgid on nende vastavate omanike omandis. Mingi kaubamärgi kasutamine ilma vastava omaniku selgesõnalise kirjaliku loata on rangelt keelatud.

VÕRGUSÄNDMUSTELE LINKIMINE, KAASBRÄNDIMINE, ‘RAAMILEGA’ VÕI VEEBISAITI VIITADES KEELATUD

Kui TheSoftware pole selgesõnaliselt volitanud, siis ei tohi keegi linke seada veebisaidile ega selle osadele (sh logod, kaubamärgid, bränding või autoriõigusega kaitstud materjalid) oma veebisaidile või muule veebipaigale ükskõik mis eesmärgil. Lisaks on keelatud veebisaiti ‘raamida’ või selle URL-i (‘URL’) äri- või mittetulunduslikus meedias viidata ilma TheSoftware’i eelneva selge kirjaliku loata. Nõustute eraldi koostööd tegema veebisaidiga, et vastav sisu või tegevus eemaldataks või lõpetataks. Te kinnitate siinkohal, et vastutate kõigi sellega seotud kahjude eest.

TOIMETAMINE, KUSTUTAMINE JA MUUTMINE

Me jätame endale õiguse oma ainuotsusega redigeerida ja/või kustutada veebisaidil ilmuva dokumentatsiooni, informatsiooni või muud sisu.

HÜVITUS NÕUE PÕHJUSTATUD ALLALAADIMISTE EEST

Külastajad laadivad teavet saidilt omal vastutusel. TheSoftware ei anna mingit garantiid, et sellised allalaadimised on kahjustuste tekitamist välistavate arvutikoodide, sealhulgas viiruste ja usside suhtes vabad.

INDEMNIFICATION

Nõustute hüvitama ja hoidma TheSoftware’i, nende vanemate, tütarettevõtete ja sidusettevõtete ning iga nende vastava liikme, ametniku, juhatuse liikme, töötaja, ​​agendi, koosbrändi ja/või muu partneri kahjutuna, mis tahes nõuete, kulude (sh mõistlikud advokaaditasud), kahjude, kohtuhagide, kulude, nõudmiste ja/või otsuste korral, mille on teinud ükskõik milline kolmas osapool mis tahes teie veebisaidi, teenuste, sisu ja/või igasuguste võistluste kasutamisest tulenevalt või sellega seoses; teie rikkumine lepingu sätete vastu ja/või kellegi teise õiguste rikkumine. Selle lõigu sätted on kasuks TheSoftware’ile, nende vanematele, tütarettevõtetele ja/või sidusettevõtetele ning igaühe vastavatele ametnikele, juhatuse liikmetele, liikmetele, töötajatele, agentidele, aktsionäridele, litsentsiaatoritele, tarnijatele ja/või advokaatidele. Igale neist isikutest ja ettevõtetest on endal õigus neid sätteid teie suhtes otse kasutada ja täita.

KOLMANDA POOLE VEEBISAIDID

Veebisait võib pakkuda linke ja/või suunata Teid teistele Interneti veebisaitidele ja/või ressurssidele, sealhulgas, kuid mitte ainult nendele, mis kuuluvad kolmandatele osapooltele või mida haldavad nad. Kuna tarkvaral pole kontrolli selliste kolmandate osapoolte veebisaitide ja/või ressursside üle, tunnistate ja nõustute siinkohal, et tarkvara ei vastuta selliste kolmandate osapoolte veebisaitide ja/või ressursside kättesaadavuse eest. Lisaks ei toeta tarkvara selliste kolmandate osapoolte veebisaitide ega ressursside tingimusi, privaatsuspoliitikat, sisu, reklaami, teenuseid, tooteid ja/või muud materjali ega vastuta sellest tulenevate kahjude ja/või kaotuste eest.

PRIVAATSUSPOLIITIKA/KÜLASTAJA TEAVE

Veebisaidi kasutamine ja kõik kommentaarid, tagasiside, teave, registreerimisandmed ja/või materjalid, mida te esitate veebisaidi kaudu või sellega seoses, kuuluvad meie privaatsuspoliitika kohaldamisalasse. Jälgime õigust kasutada kogu teavet teie veebisaidi kasutamise kohta ja kõiki teisi isikuandmeid, mida te meile esitate, vastavalt meie privaatsuspoliitika tingimustele. Meie privaatsuspoliitika vaatamiseks klõpsake siin.

Igasugune üksikisik, olenemata sellest, kas ta on TheSoftware klient või mitte, kes üritab kahjustada, hävitada, manipuleerida, lõhkuda ja/või sekkuda veebilehe töösse, rikub kriminaal- ja tsiviilseadusi ning TheSoftware kasutab kõiki seaduslikult võimalikke vahendeid ja õiguskaitsemeetmeid, et selliseid isikuid või organisatsioone vastutusele võtta ning õiglus jalule seada.