Käyttöehdot

SOVELTAMISALA JA SOPIMUKSEN MUUTOKSET

Hyväksyt sivuston käyttöä koskevat ehdot ja edellytykset, jotka on esitetty sopimuksessa. Sopimus muodostaa ainoan ja kattavan sopimuksen sinun ja ohjelmiston välillä sivuston käytöstäsi liittyen ja korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset sopimukset, edustukset, takuut ja/tai ymmärrykset sivustoon liittyen. Voimme muuttaa sopimusta ajoittain yksinomaisen harkintamme mukaan ilman erillistä ilmoitusta sinulle. Uusin sopimus julkaistaan sivustolla, ja sinun tulee tarkastaa sopimus ennen sivuston käyttöä. Jatkamalla sivuston ja/tai palveluiden käyttöä hyväksyt kaikki sopimuksen ehdot ja edellytykset, jotka ovat voimassa siihen aikaan. Sinun tulisi siksi säännöllisesti tarkistaa tältä sivulta päivitykset ja/tai muutokset.

VAATIMUKSET

Verkkosivusto ja palvelut ovat käytettävissä vain yksilöille, jotka voivat tehdä laillisesti sitovia sopimuksia sovellettavan lain mukaan. Verkkosivusto ja palvelut eivät ole tarkoitettu alle kahdeksantoista (18) vuoden ikäisille yksilöille. Jos olet alle kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen, sinulla ei ole lupaa käyttää tai päästä verkkosivustoon ja/tai palveluihin.

PALVELUIDEN KUVAUS

Myyjän palvelut

Suorittamalla sovellettavat tilauslomakkeet voit hankkia tai yrittää hankkia tiettyjä tuotteita ja/tai palveluita verkkosivustolta. Verkkosivustolla esitellyt tuotteet ja/tai palvelut voivat sisältää kuvauksia, jotka on suoraan toimittanut kyseisten tuotteiden kolmannen osapuolen valmistajat tai jakelijat. Ohjelmisto ei edusta tai takaa, että tällaisten tuotteiden kuvaukset ovat tarkkoja tai täydellisiä. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että Ohjelmisto ei ole millään tavalla vastuussa tai vastuussa siitä, että et voi saada tuotteita ja/tai palveluita verkkosivustolta tai mistään riidasta tuotteen myyjän, jakelijan ja loppukäyttäjän kuluttajan kanssa. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että Ohjelmisto ei ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle minkään vaateen osalta, joka liittyy verkkosivustolla tarjottuihin tuotteisiin ja/tai palveluihin.

KILPAILUT

Toisinaan TheSoftware tarjoaa edistämisvoittoja ja muita palkintoja kilpailujen kautta. Tarjoamalla totuudenmukaisia ja tarkkoja tietoja koskien kyseistä kilpailua koskevaa rekisteröintilomaketta ja suostumalla kuhunkin kilpailuun sovellettaviin virallisiin kilpailusääntöihin, voit osallistua mahdollisuudesta voittaa edistämisvoittoja, jotka tarjotaan jokaisen kilpailun kautta. Osallistuaksesi verkkosivustolla oleviin kilpailuihin, sinun on ensin täytettävä sovellettava osallistumislomake kokonaisuudessaan. Suostut antamaan totuudenmukaisia, tarkkoja, ajankohtaisia ja täydellisiä kilpailurekisteröintitietoja. TheSoftwarella on oikeus hylätä minkä tahansa kilpailurekisteröintitiedot, mikäli TheSoftwaren yksinomaisen harkinnan mukaan: (i) rikot minkä tahansa osan sopimuksesta; ja/tai (ii) toimittamasi kilpailurekisteröintitiedot ovat puutteellisia, vilpillisiä, päällekkäisiä tai muuten hyväksyttäviä. TheSoftware voi milloin tahansa muuttaa rekisteröintitietojen kriteerejä oman harkintansa mukaan.

LISENSSISOPIMUS

Verkkosivuston käyttäjänä sinulle myönnetään ei-yksinomainen, ei-siirrettävä, peruutettavissa oleva ja rajoitettu lisenssi verkkosivuston, sisällön ja niihin liittyvien materiaalien käyttöön sovitusyhtiön sopimuksen mukaisesti. Ohjelmisto voi lopettaa tämän lisenssin milloin tahansa mistä tahansa syystä. Voit käyttää verkkosivustoa ja sisältöä yhdellä tietokoneella omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palvelujen minkään osan monistaminen mihinkään muotoon tai sisällyttäminen mihin tahansa tietojen haku-, sähköiseen tai mekaaniseen järjestelmään on kielletty. Et saa käyttää, kopioida, jäljitellä, kloonata, vuokrata, vuokrata, myydä, muokata, purkaa, purkaa, kääntää, siirtää verkkosivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluja tai mitään niiden osaa. Ohjelmisto pidättää kaikki oikeudet, jotka eivät ole nimenomaisesti myönnetty sopimuksessa. Et saa käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai rutiinia häiritäksesi tai yrittääksesi häiritä verkkosivuston oikeaa toimintaa. Et saa ryhtyä mihinkään toimenpiteeseen, joka aiheuttaa kohtuuttoman tai epäsuhdaisen suuren kuorman TheSoftwaren infrastruktuurille. Oikeutesi käyttää verkkosivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluja ei ole siirrettävissä.

OMISTUSOIKEUDET

Verkkosivustoon, Sisältöön, Kilpailuihin ja Palveluihin liittyvä sisältö, järjestely, grafiikka, suunnittelu, kokoaminen, magneettinen käännös, digitaalinen muuntaminen, ohjelmisto, palvelut ja muut asiat ovat suojattuja sovellettavien tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden omistusoikeuksien (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, immateriaalioikeudet) nojalla. Verkkosivuston, Sisällön, Kilpailujen ja/tai Palveluiden minkä tahansa osan kopioiminen, uudelleen jakelu, julkaiseminen tai myynti on ehdottomasti kielletty. Aineiston systemaattinen kerääminen verkkosivustosta, Sisällöstä, Kilpailuista ja/tai Palveluista automaattisin keinoin tai millä tahansa muulla tiedon keruumenetelmällä, jotta luodaan tai kootaan suoraan tai epäsuorasti kokoelma, kokoelma, tietokanta tai hakemisto ilman TheSoftwaren kirjallista lupaa, on kielletty. Et hanki omistusoikeuksia mihinkään verkkosivuston, Sisällön, Kilpailujen ja/tai Palveluiden kautta nähtyyn sisältöön, asiakirjaan, ohjelmistoon, palveluihin tai muihin materiaaleihin. Tiedon tai materiaalin julkaiseminen verkkosivustolle tai Palveluiden kautta TheSoftwaren toimesta ei ole luopumus mistään oikeudesta kyseiseen tietoon ja/tai materiaaliin. TheSoftwaren nimi ja logo sekä kaikki niihin liittyvät grafiikat, kuvakkeet ja palvelunimet ovat TheSoftwaren tavaramerkkejä. Kaikki muut verkkosivustolla tai Palveluiden kautta näkyvät tavaramerkit kuuluvat niiden omistajille. Minkä tahansa tavaramerkin käyttö ilman kyseisen omistajan nimenomaista kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

HYPERLINKKAAMINEN VERKKOSIVUSTOON, YHTEISBRÄNDÄYS, “KEHYS” JA/TAI VIITTAUS VERKKOSIVUSTOON ON KIELLETTYÄ

Ellei TheSoftware ole nimenomaisesti antanut siihen lupaa, kukaan ei saa hyperlinkittää Verkkosivustoa kokonaan tai osittain (mukaan lukien, mutta ei pelkästään, logot, tavaramerkit, brändäys tai tekijänoikeudet) omaan verkkosivustoonsa tai verkkopaikkaansa mistä tahansa syystä. Lisäksi Verkkosivustoon ”freimata” tai Verkkosivuston Uniform Resource Locatorin (”URL”) viittaaminen kaupallisessa tai ei-kaupallisessa mediassa ilman TheSoftwaren etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Sitoudut nimenomaisesti yhteistyöhön Verkkosivuston kanssa tällaisen sisällön tai toiminnan poistamiseksi tai lopettamiseksi, kuten sovellettavissa. Myönnät täten olevasi vastuussa kaikista tähän liittyvistä vahingoista.

MUOKKAUS, POISTAMINEN JA MUUNNOS

Pidätämme oikeuden yksinomaisessa harkinnassamme muokata ja/tai poistaa kaikki verkkosivustolla näkyvät asiakirjat, tiedot tai muu sisältö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE HAITOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT LATAUKSISTA

Vierailijat lataavat tietojaan Verkkosivustolta omalla vastuullaan. Ohjelmisto ei anna takuuta siitä, että tällaiset lataukset ovat vapaat haitallisista tietokonekoodeista, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, virukset ja madot.

KORVAUSVELVOLLISUUS

Sitoudut korvaamaan ja pitämään TheSoftwaren, heidän vanhempainsa, tytäryhtiöidensä ja yhteistyökumppaneidensa ja heidän yksilöllisten jäsentensä, virkamiestensä, johtajiensa, työntekijöidensä, edustajiensa, yhteisbrändeineen ja/tai muiden kumppaneidensa puolesta vahingoista ja kaikista vaatimuksista, kuluista (mukaan lukien kohtuulliset asianajajapalkkiot), vahingoista, oikeustoimista, kustannuksista, vaatimuksista ja/tai tuomioista, jotka on tehty mistä tahansa kolmannen osapuolen toimesta, jotka johtuvat tai liittyvät: (a) verkkosivuston, palveluiden, sisällön käyttöön ja/tai osallistumiseen mihin tahansa kilpailuun; (b) rikkomuksestasi sopimukseen; ja/tai (c) rikkomuksestasi minkä tahansa toisen yksilön ja/tai tahon oikeuksia kohtaan. Tämän kappaleen määräykset ovat TheSoftwaren, heidän vanhempainsa, tytäryhtiöidensä ja/tai yhteistyökumppaneidensa hyväksi, ja heidän yksilöllisten johtajiensa, työntekijöidensä, virkamiestensä, osakkeenomistajiensa, lisensoijiensa, toimittajiensa ja/tai asianajajiensa hyväksi. Kullakin näistä yksilöistä ja tahoista on oikeus vedota ja panna täytäntöön näitä määräyksiä suoraan sinua vastaan omasta puolestaan.

KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKKOSIVUSTOT

Verkkosivusto voi tarjota linkkejä ja/tai viitata sinua muihin Internet-verkkosivustoihin ja/tai resursseihin, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, kolmannen osapuolen tarjoamiin omistamiin ja ylläpitämiin resursseihin. Koska TheSoftwarella ei ole hallintavaltaa tällaisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja/tai resursseihin, myönnät täten, että TheSoftware ei ole vastuussa tällaisten kolmannen osapuolen verkkosivustojen ja/tai resurssien saatavuudesta. Lisäksi TheSoftware ei tue eikä ole vastuussa mistään tällaisten kolmannen osapuolen verkkosivustojen tai resurssien ehtoista ja edellytyksistä, yksityisyyskäytännöistä, sisällöstä, mainonnasta, palveluista, tuotteista ja/tai muista materiaaleista tai niistä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä.

TIETOSUOJALAUSEKKEET/KÄVIJÄTIETO

Verkkosivuston käyttö, ja kaikki kommentit, palaute, tiedot, rekisteröintitiedot ja/tai materiaalit, jotka toimitat verkkosivuston kautta tai sen yhteydessä, ovat alaisia tietosuojalausekkeidemme mukaisille säännöille. Pidätämme oikeuden käyttää kaikkia tietoja verkkosivuston käytöstäsi, sekä kaikkia muita henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, jotka olet meille antanut, tietosuojalausekkeidemme mukaisesti. Voit tarkastella tietosuojalausekkeidemme sisältöä painamalla Tästä.

Minkä tahansa yksilön, huolimatta siitä, onko hän TheSoftwaren asiakas vai ei, yritys vahingoittaa, tuhota, sekaantua, vandalisoida ja/tai muutoin puuttua Verkkosivuston toimintaan on rikoslain ja siviilioikeuden loukkaus. TheSoftware tulee täysimääräisesti harjoittamaan kaikkia tämän asian korjaustoimenpiteitä laillisesti ja oikeudenmukaisesti vastaan ​​mitä tahansa rikkomuksesta syyllistynyttä henkilöä tai tahoa vastaan.