Sąlygos

SUTARTIES TAISYKLIŲ TAIKEITASIS IR KEITIMAS

Jūs sutinkate su sąlygomis ir taisyklėmis, nurodytomis Sutartyje dėl Jūsų svetainės naudojimo. Sutartis yra vienintelė ir vienintelė sutartis tarp Jūsų ir Programinės įrangos, susijusios su Jūsų svetainės naudojimu, ir panaikina visas ankstesnes ar šiuolaikines sutartis, atstovavimus, garantijas ir / arba supratimą, susijusį su svetaine. Mes galime keisti Sutartį pagal savo išskirtinį nuožiūrą, be konkrečios Jums pateiktos informacijos. Naujausia Sutartis bus paskelbta svetainėje, ir Jums reikėtų peržiūrėti Sutartį prieš naudodamiesi svetaine. Tęsdami svetainės ir / ar paslaugų naudojimą, Jūs sutinkate laikytis visų tuo metu galiojančių Sutarties sąlygų. Todėl kartais turėtumėte patikrinti šį puslapį dėl atnaujinimų ir / ar pakeitimų.

REIKALAVIMAI

Svetainė ir paslaugos yra prieinamos tik asmenims, galintiems sudaryti teisėtus sutarčių sandorius pagal taikomą teisę. Svetainė ir paslaugos nėra skirtos naudoti asmenims, kurie yra jaunesni nei aštuoniolika (18) metų. Jei jūs esate jaunesni nei aštuoniolika (18) metų, jums neleidžiama naudoti ir/arba pasiekti svetainės ir/arba paslaugų.

PASLAUGŲ APRAŠYMAS

Paslaugos tiekėjams

Užpildydami atitinkamas užsakymo formas, galite įsigyti arba bandyti įsigyti tam tikrus produktus ir (arba) paslaugas iš svetainės. Svetainėje pateiktų produktų ir (arba) paslaugų aprašymus tiesiogiai teikia trečiųjų šalių tiekėjų gamintojai ar platintojai. Programinė įranga neatsako ir nesuteikia jokios garantijos dėl tokių prekių aprašymų tikslumo arba išsamių duomenų. Suprantate ir sutinkate, kad Programinė įranga nešioja jokios atsakomybės, kad negalite įsigyti prekių ir (arba) paslaugų iš svetainės arba dėl bet kokių ginčų su produkto pardavėju, platintoju ir galutiniais vartotojais. Suprantate ir sutinkate, kad Programinė įranga neatsako jums arba bet kuriai trečiajai šaliai dėl jokių prekių ir (arba) paslaugų, pateiktų svetainėje, reikalavimų.

VARŽYBOS

Laikui bėgant, TheSoftware siūlo promocijas, apdovanojimus ir kitus prizus per Varžybas. Pateikdami tikrą ir tikslią informaciją, susijusią su atitinkamu Varžybų registracijos forma, ir sutikdami su kiekvienoms Varžyboms taikomomis oficialiomis taisyklėmis, galite dalyvauti ir turėti galimybę laimėti kiekvienų Varžybų metu siūlomas promocijas. Norėdami dalyvauti Varžybose, pateikite visiškai užpildytą atitinkamą registracijos formą. Sutinkate pateikti tikrąją, tiksliąją, aktualią ir visapusišką Varžybų registracijos informaciją. TheSoftware turi teisę atmesti bet kokią Varžybų registracijos informaciją, jei pagal TheSoftware vienintelį ir išimtinį sprendimą nustatoma, kad: (i) jūs pažeidžiate įsigaliojusią sutarties dalį; ir/arba (ii) jums pateikta Varžybų registracijos informacija yra nepilna, apgaulinga, pasikartojanti ar kitaip nepriimtina. TheSoftware gali bet kada pagal savo išskirtinį nuožiūrą pakeisti registracijos duomenų kriterijus.

TEISĖS PALEIDIMAS

Kaip svetainės vartotojas, jums suteikiama neekskluzivaus, negalinčio perduoti, atšaukiantį ir ribotą teisę pasiekti ir naudoti svetainę, turinį ir susijusį medžiagą pagal sutartį. Programinė įranga gali bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties nutraukti šią licenciją. Savo asmens, nekomerciniam naudojimui galite naudoti svetainę ir turinį viename kompiuteryje. Jokios svetainės, turinio, konkursų ir/ar paslaugų dalys negali būti reproducuojamos jokia forma ar įtraukiamos į jokį informacijos paieškos sistemą, elektroninę ar mechaninę. Negalite naudoti, kopijuoti, imituoti, klonuoti, nuomoti, nuomos sutartimi, parduoti, modifikuoti, dekompiliuoti, išardinti, atbulinio inžinerijos būdu atskleisti ar perduoti svetainės, turinio, konkursų ir/ar paslaugų ar bet kurios jų dalies. Programinė įranga pasilieka visas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos sutartyje. Negalite naudoti jokių įtaisų, programinės įrangos ar rutinos, kad kištumėteis ar bandytumėte kištis į svetainės tinkamą veikimą. Negalite imtis jokių veiksmų, kurie padėtų pertekliaus krūviu ant Programinėės įrangos infrastruktūros. Jūsų teisė naudotis svetaine, turiniu, konkursais ir/ar paslaugomis negalimas

AUTORINIŲ TEISIŲ TURINYS

Svetainės, turinio, konkursų ir paslaugų organizavimas, grafinis dizainas, sudarymas, magnetinė vertimo, skaitmeninė konversija, programinė įranga, paslaugos ir kiti klausimai yra apsaugoti pagal taikomus autorių teisių, prekių ženklų ir kitus nuosavybės teises (įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teisėmis). Bet kurios Svetainės, turinio, konkursų ir/arba paslaugų dalies kopijavimas, platintojimas, viešinimas ar parduodimas jums yra griežtai draudžiamas. Pagalba naudojantis automatizuotais metodais ar kitomis programomis ištraukti medžiagą iš Svetainės, turinio, konkursų ir/arba paslaugų tam, kad sukurti arba sudaryti, tiesiogiai ar netiesiogiai, kolekciją, sudarytą darbą, duomenų bazę arba direktoriją, be raštiško TheSoftware sutikimo yra draudžiama. Jūs neįgyjate nuosavybės teisių į jokį turinį, dokumentą, programinę įrangą, paslaugą ar kitus medžiagos rūšius, matomus ar peržiūrimus per Svetainę, turinį, konkursus ir/arba paslaugas. TheSoftware pateikta informacija ar medžiaga, paskelbta Svetainėje arba per Paslaugas, neatsižvelgia į jokį teisės aktą dėl bet kokios teisės prie tokios informacijos ir/arba medžiagos atsisakymo. TheSoftware pavadinimas ir logotipas bei visi susiję grafiniai elementai, piktogramos ir paslaugų pavadinimai yra TheSoftware prekių ženklai. visi kiti Svetainėje arba per Paslaugas pasirodantys prekių ženklai priklauso jų atitinkamiems savininkams. Bet kurio prekių ženklo naudojimas be atitinkamo savininko išankstinio raštiško sutikimo yra griežtai draudžiamas.

NURODYMAS Į TINKLAPIĄ, BENDRADARBIAVIMAS, „FRAMING“ IR / ARBA NURODYMAS TINKLAPIUJE YRA UŽDARBU, DRAUDŽIAMAS

Niekas negali nuorinti į Tinklapį, ar jo dalis (įskaitant, tačiau neapsiribojant logotipais, prekės ženklu, prekių ženklu ar autorių teisių turinį), į savo tinklalapį ar interneto vietą be išreikšto TheSoftware leidimo. Be to, draudžiama bjaurėtis Tinklapiu ir / arba nurodyti Tinklapio vienetinį resursų vietos nurodymą (“URL”) komercialėje ar nekomercinėje žiniasklaidoje be išankstinio, aiškio rašytinio TheSoftware leidimo. Jūs aiškiai sutinkate bendradarbiauti su Tinklapiu, kad pašalintumėte arba nutrauktumėte visą tokią turinį ar veiklą atitinkamai. Jūs čia pripažįstate, kad būsite atsakingi už bet kokias su tuo susijusias žalos padarinius.

REDAKCIJA, ŠALINIMAS IR MODIFIKAVIMAS

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra redaguoti ir/arba ištrinti bet kokius dokumentus, informaciją ar kitą turinį, pasirodantį svetainėje.

ATLEISKIME UŽ ŽALĄ, KURI GALI ATSIKTI DĖL PARSISIŲSTO TURINIO

Lankytojai pats atsisiunčia informaciją iš svetainės savo rizika. „TheSoftware“ neatsako už tai, kad tokie atsisiuntimai būtų laisvi nuo sugadinančių kompiuterio kodų, įskaitant, bet neapsiribojant virusais ir kirminais.

ATSAKYMAS UŽ ŽALĄ

Jūs sutinkate atlyginti ir išsaugoti TheSoftware, kiekvieną jų tėvą, dukterines bendroves ir susijusias įmones, taip pat kiekvieną jų atitinkamą narį, pareigūną, direktorių, darbuotoją, agentą, bendrovės bendradarbytoją ir/ar kitą partnerį visiškai nuo bet kokių ir visų ieškinių, išlaidų (įskaitant protingus advokatų mokesčius), žalos, bylų, kaštų, reikalavimų ir/ar sprendimų, kuriuos bet kuris trečiasis asmuo pareiškia ar padaro dėl: (a) Jūsų naudojimąsi svetaine, paslaugomis, turiniu ir/ar dalyvavimą bet kokiame konkurse; (b) Jūsų sutarčių pažeidimą; ir/ar (c) Jūsų kitų asmenų ir/ar subjektų teisių pažeidimą. Šios pastraipos nuostatos yra skirtos TheSoftware, kiekvieną jų tėvą, dukterines bendroves ir/ar susijusias įmones, taip pat kiekvieną jų atitinkamą pareigūną, direktorių, narį, darbuotoją, agentą, akcininką, licencijos turėtoją, tiekėją ir/ar advokatą gynėti ir įgyvendinti tiesiogiai prieš Jus.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PUSLAPIAI

Svetainė gali pateikti nuorodas į ir/arba nurodyti kitus interneto tinklalapius ir/arba išteklius, įskaitant, bet neapsiribojant tuos, kurie priklauso ir yra valdomi Trečiųjų Šalių Teikėjų. Kadangi Programinė įranga neturi valdžios virš tokių trečiųjų šalių tinklalapių ir/arba išteklių, jūs čia ir dabar pripažįstate ir sutinkate, jog Programinė įranga neatsako už tokių trečiųjų šalių tinklalapių ir/arba išteklių prieinamumą. Be to, Programinė įranga nerenka pinigų už suteiktus pavyzdyje minėtose trečiųjų šalių tinklalapiuose arba ištekliai, nėra atsakinga už jų patvirtintas internetines svetaines, privatumo politiką, turinį, reklamą, paslaugas, produkciją ir/arba kitus medžiagas arba už bet kokius nuostolius ir/arba nuostolius, atsiradusius dėl jų.

PRIVATUMO POLITIKA/VIZITATORIŲ INFORMACIJA

Tinklalapio naudojimas, ir visa tai, kas susiję su Tinklalapiu, įskaitant visus komentarus, atsiliepimus, informaciją, registracijos duomenis ir/ar medžiagas, kuriuos pateikiate per arba susijungdami su Tinklalapiu, yra priklauso mūsų Privatumo politikai. Mes pasiliekame teisę naudoti visą informaciją apie jūsų Tinklalapio naudojimą, ir bet kokią kitą jūsų pateiktą asmeniškai identifikuojamą informaciją, vadovaujantis mūsų Privatumo politikos sąlygomis. Norėdami peržiūrėti mūsų Privatumo politiką, spausti Čia.

Bet koks individualaus asmenies, ar jie yra TheSoftware klientas ar ne, bandymas pažeisti, sunaikinti, kištis, vandalizuoti ir/arba kitaip trukdyti Svetainės veikimui yra baudžiamas pagal baudžiamuosius ir civilinius įstatymus, ir TheSoftware nuoširdžiai sieks visiškai taikyti visas šioje srityje nuostatas teisės ir teisingumo požiūriu prieš bet kokius pažeidžiančius individus ar subjektus.