Noteikumi

NOLIETOŠANAS LĪGUMA IZMAIŅAS UN LIETOŠANAS APLĪSE

Jūs piekrītat noteikumu un nosacījumu ietvertajam līgumam attiecībā uz Weba vietnes lietošanu. Līgums ir pilnīgs un vienīgais līgums starp Jums un programmatūru attiecībā uz Weba vietnes lietošanu, tas aizstāj visas iepriekšējās vai vienlaicīgās līgumattiecības, garantijas un/vai sapratnes attiecībā uz Weba vietni. Mēs varēsim pēc saviem brīviem ieskatiem laika gaitā grozīt Līgumu, bez jums īpašas paziņošanas. Jaunākais Līgums tiks publicēts uz Web vietnes un jums jāpārskata Līgums pirms Web vietnes izmantošanas. Jūsu turpmāka Weba vietnes un/vai pakalpojumu izmantošana zemāk norādītajiem nosacījumiem nozīmē, ka Jūs piekrītat ievērot visus Līguma noteikumus un nosacījumus, kas spēkā šajā laikā. Tāpēc regulāri jāpārbauda šī lapa, vai nav atjauninājumu un/vai izmaiņu.

PRASĪBAS

Tīmekļa vietne un pakalpojumi ir pieejami tikai juridiski saistītajām personām ar spēju noslēgt saistošus līgumus, saskaņā ar attiecīgajiem likumiem. Tīmekļa vietne un pakalpojumi nav paredzēti lietošanai personām, kas jaunākas par astoņpadsmit (18) gadiem. Ja Jums ir mazāk par astoņpadsmit (18) gadiem, Jums nav atļaujas lietot un/vai piekļūt tīmekļa vietnei un/vai pakalpojumiem.

PAKALPOJUMU APRĒĶINS

Pārdevēju pakalpojumi

Pabeidzot attiecīgo pirkuma uzdevumu veidlapas, jūs varat iegūt vai mēģināt iegūt noteiktus produktus un/vai pakalpojumus no vietnes. Vietnē piedāvātie produkti un/vai pakalpojumi var saturēt aprakstus, kas tiek sniegti tieši no šo priekšmetu ražotāju vai izplatītāju Trešo pušu pakalpojumu sniedzēju. TheSoftware netiek garantēts, ka tādu vienību apraksti ir precīzi vai pilnīgi. Jūs saprotat un piekrītat, ka TheSoftware nav atbildīgs vai nekādā veidā neuzņemas atbildību par jūsu nespēju iegūt produktus un/vai pakalpojumus no vietnes vai par jebkādām strīdām ar produkta pārdevēju, izplatītāju un galīgajiem lietotājpatērētājiem. Jūs saprotat un piekrītat, ka TheSoftware neuzņemsies atbildību pret jums vai jebkuram trešajam okupantam par jebkādām prasībām saistībā ar jebkuru no vietnē piedāvātajiem produktiem un/vai pakalpojumiem.

KONKURSI

Laika gaitā TheSoftware piedāvā akcijas balvas un citus apbalvojumus, izmantojot konkursus. Nodrošinot patiesu un precīzu informāciju saistībā ar attiecīgo konkursa reģistrācijas veidlapu un piekrītot oficiālajiem konkursa noteikumiem, katrs no jums var piedalīties ar iespēju laimēt akcijas balvas, ko piedāvā katrs no konkursiem. Lai piedalītos vietnē piedāvātajos konkursos, jums vispirms ir jānopilda attiecīgās pieteikuma veidlapas lauki. Jūs piekrītat sniegt patiesu, precīzu, aktuālu un pilnīgu konkursa reģistrācijas datus. TheSoftware ir tiesības noraidīt jebkurus konkursa reģistrācijas datus, ja, izvērtējot vienīgi TheSoftware vienīgā un ekskluzīvā izlemšanā, tiek konstatēts, ka: (i) jūs pārkāpjat līguma jebkuru daļu; un/vai (ii) jūsu sniegtie konkursu reģistrācijas dati ir nepilnīgi, viltoti, dublēti vai citādi nepieņemami. TheSoftware pēc savas vienīgās izvēles var jebkurā laikā mainīt reģistrācijas datu kritērijus.

LICENCES PIEŠĶIRŠANA

Kā Mājaslapas lietotājam tiek Jums piešķirta neekskluzīva, nepārnesama, atsaukšanai pakļauta un ierobežota licence, lai piekļūtu Mājaslapai, saturam un saistītajiem materiāliem un lietotu tos saskaņā ar Līgumu. Programmatūra var jebkurā laikā, jebkādu iemeslu dēļ pārtraukt šo licenci. Jūs drīkstat izmantot Mājaslapu un saturu tikai vienā datorā saviem personīgiem, nekomerciāliem nolūkiem. Nav atļauts reproducēt Mājaslapas, satura, konkursu un/vai pakalpojumu nekādā formā, vai to iekļaut jebkurā informācijas izgūšanas sistēmā, elektroniskā vai mehāniskā. Jūs nedrīkstat izmantot, kopēt, emulēt, veidot dublikātus, nomāt, īrēt, pārdot, modificēt, dekompilēt, demontēt, atkārtoti nodibināt vai pārsūtīt Mājaslapu, saturu, konkursu un/vai pakalpojumus vai jebkuru to daļu. Programmatūra rezervē visus tiesības, kas nav skaidri piešķirtas Līgumā. Jums nav atļauts izmantot nevienu ierīci, programmatūru vai rutīnu, lai iejauktos vai mēģinātu iejaukties Mājaslapas pareizā darbībā. Jums nav atļauts veikt nekādas darbības, kas radītu nepamatoti lielu vai nesamērīgu slodzi TheSoftware infrastruktūrai. Jūsu tiesības izmantot Mājaslapu, saturu, konkursus un/vai pakalpojumus nav nododamas citam.

ĪPAŠUMTIESĪBAS

Tīmekļa vietnes, Saturs, Konkursi un Pakalpojumi satur autortiesībām, preču zīmju un citu īpašumu (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar intelektuālā īpašuma tiesībām) aizsardzību attiecībā uz saturu, organizāciju, grafiku, dizainu, kompilāciju, magnētiskās tulkošanas, digitālo konversiju, programmatūru, pakalpojumiem un citiem ar vietni, saturu, konkursiem un pakalpojumiem saistītiem jautājumiem. Jūsu aizliegts kopēt, izplatīt, publicēt vai pārdot jebkuru tīmekļa vietnes, saturs, konkursi un/vai pakalpojumiem piederīgu daļu. Automātiska materiālu iegūšana no tīmekļa vietnes, satura, konkursiem un/vai pakalpojumiem vai jebkura cita datu izvelkšanas forma, lai izveidotu vai apkopotu kolekciju, kompilāciju, datubāzi vai direktoriju, bez rakstiskas atļaujas no TheSoftware ir aizliegta. Skatoties vai izmantojot tīmekļa vietni, saturu, konkursus un/vai pakalpojumus, Jums neienāk īpašumtiesības uz jebkādu saturu, dokumentu, programmatūru, pakalpojumiem vai citiem materiāliem. Informācijas vai materiālu izvietošana vietnē vai caur pakalpojumiem, ko veic TheSoftware, nenozīmē atteikumu no jebkādas tiesības informācijā un/vai materiālos. TheSoftware nosaukums un logo, kā arī visi saistītie grafiskie elementi, ikonas un pakalpojuma nosaukumi ir TheSoftware preču zīmes. Visas citas tīmekļa vietnē vai caur pakalpojumiem parādās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Jebkuras preču zīmes izmantošana bez attiecīgo īpašnieku izstrādātā rakstiskā piekrišanas ir stingri aizliegta.

HYPERLINKING TO THE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” AND/OR REFERENCING THE WEBSITE PROHIBITED

Ja TheSoftware nav izsacīgie pilnvarojumi, neviens nedrīkst veidot hiperlinki uz vietni, vai tās daļām (ieskaitot, bet neierobežojoties ar, logotipus, preču zīmes, zīmolu vai autortiesību materiālus), savā vietnē vai tīmekļa vietā jebkādu iemeslu dēļ. Turklāt stingri aizliegts ‘ieģeļvīra’ vietnes un/vai atsaukties uz vietnes vienoto resursu atrašanās vietu (URL) jebkurā komerciālā vai nekomerciālā medijā bez iepriekšējas, skaidras un rakstiskas TheSoftware atļaujas. Tu izsolicīgi piekrīti sadarboties ar vietni, lai izņemtu vai pārtrauktu šādu saturu vai aktivitāti. Tu ar šo atzīst, ka esi atbildīgs par jebkādām ar to saistītajām zaudējumiem.

REDAKCIJA, IZDZĒŠANA UN MODIFIKĀCIJA

Mēs paturam tiesības vienpusējā uzticēšanās izvēlē rediģēt un/vai dzēst jebkādus dokumentus, informāciju vai citu saturu, kas parādās mājaslapā.

ATTEIKUMS PAR KAITĒM, KAS RADĪTAS PIELĀGOJUMU LEJUPLOĀDĒŠANAS DĒĻ

Apmeklētāji lejuplādē informāciju no interneta vietnes uz savu risku. Satura īpašnieks neuzņemas nekādas garantijas, ka šādas lejupielādes ir brīvas no kaitinošiem datora kodiem, ieskaitot, bet ne tikai, vīrusus un tārpus.

APMIRSINĀŠANA

Jūs piekrītat apmirsināt un paturēt TheSoftware, katra no viņu vecākiem, meitasuzņēmumiem un saistītajām personām, kā arī katru no tos attiecīgajiem biedriem, amatpersonām, vadītājiem, darbiniekiem, aģentiem, līdznozīmju preču zīmju īpašniekiem un/vai citiem sadarbības partneriem nenoziedzīgus noziegumus un/vai prasības, izdevumus (ieskaitot saprātīgus advokātu izmaksas), zaudējumus, prāvas, izmaksas, pieprasījumus un/vai spriedumus, kas saistīti vai rodas no (a) jūsu vietnes, pakalpojumu, satura un/vai jebkādas sacensības lietošanas; (b) jūsu līguma pārkāpuma; un/vai (c) jūsu citu indivīdu un/vai juridiskas personas tiesību pārkāpuma. Šī rindkopas noteikumi attiecas uz TheSoftware, katru no viņu vecākiem, meitasuzņēmumiem un/vai saistītajām personām, kā arī katru no viņu attiecīgajām amatpersonām, vadītājiem, biedriem, darbiniekiem, aģentiem, akcionāriem, licencētājiem, piegādātājiem un/vai advokātiem. Katrai šai indivīdam un juridiskajai personai ir tiesības pašai tieši pret jums piemērot un īstenot šos noteikumus.

TREŠO PUŠU TĪKLS

Tīmekļa vietne var sniegt saites uz un/vai Jums atsaucēsies uz citām interneta vietnēm un/vai resursiem, ieskaitot, bet ne tikai, tiem, kuri pieder un/vai tiek darbināti trešo pušu sniedzējiem. Ņemot vērā, ka TheSoftware nekontrolē šādas trešo pušu vietnes un/vai resursus, Jūs šeit atzīstat un piekrītat, ka TheSoftware nav atbildīgs par šādu trešo pušu vietņu un/vai resursu pieejamību. Turklāt, TheSoftware nenoslēdzas, un nav atbildīgs vai pienākas par, jebkādiem noteikumiem un nosacījumiem, privātuma politiku, saturu, reklāmu, pakalpojumiem, produktiem un/vai citiem materiāliem, kas atrodas vai ir pieejami šādās trešo pušu vietnēs vai resursos, vai arī par jebkādām šāda veida vietnēs vai resursos radušāmies kaitējumiem un/vai zaudējumiem.

PRIVĀTUMA POLITIKA/APMEKLĒTĀJA INFORMĀCIJA

Vietnes izmantošana un visi komentāri, atsauksmes, informācija, reģistrēšanās dati un/vai materiāli, ko jūs iesniedzat caur vai saistībā ar vietni, ir pakļauti mūsu Privātuma politikai. Mēs paturam tiesības izmantot visu informāciju par jūsu vietnes lietošanu un jebkādu citu personu, kuru atpazīstama informācija tiek sniegta jums, saskaņā ar mūsu Privātuma politikas noteikumiem. Lai apskatītu mūsu Privātuma politiku, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

Jebkura mēģinājuma no jebkura indivīda, neatkarīgi no tā vai tas ir TheSoftware klientu, bojāt, iznīcināt, iejaukties, vandalizēt un/vai citādi traucēt Tīmekļa vietnes darbību, uzskatāms par kriminālā un civiltiesiskās likuma pārkāpumu, un TheSoftware izmanto visus atļautos līdzekļus, lai šajā sakarā izmeklētu pret kaitējošu indivīdu vai institūciju pilnu tiesisko aizsardzību.