Vilkår

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du samtykker til vilkårene og betingelsene som er beskrevet i avtalen med hensyn til din bruk av nettsiden. Avtalen utgjør den eneste og hele avtalen mellom deg og programvaren med hensyn til din bruk av nettsiden og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser angående nettsiden. Vi kan endre avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den oppdaterte avtalen vil bli publisert på nettsiden, og du bør gjennomgå avtalen før du bruker nettsiden. Ved å fortsette å bruke nettsiden og/eller tjenestene samtykker du herved til å overholde alle vilkårene og betingelsene som er beskrevet i avtalen som er gjeldende på det tidspunktet. Derfor bør du jevnlig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandørtjenester

Ved å fullføre relevante kjøpsordreskjemaer kan du få eller forsøke å få visse produkter og/eller tjenester fra nettsiden. Produktene og/eller tjenestene som er presentert på nettsiden kan inneholde beskrivelser som er direkte levert av tredjepartsprodusentene eller distributørene av slike varer. Programvaren representerer ikke eller garanterer at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og samtykker i at programvaren ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen måte for din manglende evne til å skaffe produkter og/eller tjenester fra nettsiden eller for eventuelle tvister med selgeren, distributøren og sluttbrukerforbrukerne av produktet. Du forstår og samtykker i at programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller tredjepart for noen krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettsiden.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promotering- og andre premier via konkurranser. Ved å oppgi sannferdig og nøyaktig informasjon i forbindelse med den aktuelle konkurransens registreringsskjema, og ved å godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkuranse, kan du delta for en sjanse til å vinne de promoterte premiene som tilbys gjennom hver konkuranse. For å delta i konkurransene som vises på nettsiden, må du først fullføre det aktuelle påmeldingsskjemaet. Du samtykker i å oppgi sannferdig, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon for konkurranseregistreringen. TheSoftware har rett til å avvise enhver konkurranseregistrering der det blir fastslått, etter TheSoftwares eneste og utelukkende skjønn, at: (i) du bryter med noen del av avtalen; og/eller (ii) konkurranseregistreringsdataene du har oppgitt er ufullstendige, bedragerske, dupliserte eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan når som helst endre kriteriene for registreringsdata i henhold til eget skjønn.

LISENSGIVENDE

Som bruker av nettsiden blir du gitt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan avslutte denne lisensen når som helst av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettsiden og innholdet på en datamaskin for personlig, ikke-kommersiell bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan reproduseres i noen form eller bli innlemmet i noen informasjonssøkingssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, leie ut, selge, modifisere, avkompilere, demontere, reversere, eller overføre nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester, eller deler derav. Programvaren reserverer alle rettigheter som ikke eksplisitt er gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre den korrekte virkemåten til nettsiden. Du kan ikke utføre handlinger som legger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på TheSoftwares infrastruktur. Din rett til å bruke nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er ikke overførbar.

IMATERIELLE RETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafikken, designet, samlingen, oversettelsen til magnetisk media, digital konvertering, programvare, tjenester og andre forhold knyttet til nettsiden, innholdet, konkurransene og tjenestene er beskyttet av gjeldende opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, åndsverk). Kopiering, distribusjon, publisering eller salg av en del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk gjenfinning av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved bruk av automatisert metode eller enhver annen form for skraping eller dataekstraksjon for å opprette eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, sammenstilling, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du får ingen eierskapsrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller andre materialer som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene. TheSoftware sin publisering av informasjon eller materiale på nettsiden, eller gjennom tjenestene, utgjør ikke en fraskrivelse av rettigheter til en slik informasjon og/eller slike materialer. TheSoftware-navnet og -logoen, samt all tilhørende grafikk, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettsiden eller gjennom tjenestene tilhører deres respektive eiere. Bruken av et hvilket som helst varemerke uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra den aktuelle rettighetshaveren er strengt forbudt.

LENKING TIL NETTSTEDET, FELLES MERKEVARE, “FRAMING” OG/ELLER REFERANSERING AV NETTSTEDET ER FORBUDT

Med mindre det uttrykkelig er autorisert av TheSoftware, kan ingen linke til nettstedet, eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logotyper, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettslig materiale), til deres nettsted eller nettstedsplassering av hvilken som helst grunn. Videre er “framing” av nettstedet og/eller referanseringen av Uniform Resource Locator (URL) på nettstedet i forretningsmessige eller ikke-forretningsmessige medier uten TheSoftwares tidligere, uttrykkelige, skriftlige tillatelse strengt forbudt. Du samtykker spesielt i å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller avslutte, etter behov, all slik innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du er ansvarlig for alle skader som er knyttet til dette.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten til å redigere og/eller slette ethvert dokument, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

DISCLAIMER FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettsiden på eget ansvar. TheSoftware gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for skadelig datavirus, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

FORSIKRING

Du samtykker i å forsikre og holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper og hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, med-merker eller andre partnere skadesløse for enhver og alle krav, utgifter (inkludert rimelig advokatsalær), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer hva det enn måtte være, gjort av tredjepart på grunn av eller som følge av: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i noen konkurranser; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din krenkelse av andres rettigheter og/eller en annen enhets rettigheter. Bestemmelsene i dette avsnittet er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjeeiere, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse individene og enhetene har rett til å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettstedet kan inneholde lenker til og/eller henvise deg til andre internettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Siden TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og godtar du herved at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre, støtter ikke TheSoftware, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, eventuelle vilkår og betingelser, personvernerklæringer, innhold, reklame, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERNERKLÆRING/BESØKSINFORMASJON

Bruk av nettsiden, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale du sender gjennom eller i sammenheng med nettsiden, er underlagt vår personvernserklæring. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden, og all annen personlig identifiserbar informasjon som du gir oss, i samsvar med vilkårene i vår personvernserklæring. For å se vår personvernserklæring, vennligst klikk her.

Ethvert forsøk fra enkeltpersoner, uavhengig av om de er TheSoftware-kunder eller ikke, på å skade, ødelegge, påvirke, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettstedet, er en kriminell og sivilrettslig lovbrudd. TheSoftware vil strebe etter å forfølge alle tiltak innenfor lovgivningens og deres myndigheters rammer mot alle individer eller enheter som begår slik overtredelse.