Privacybeleid

Door te klikken op “Doorgaan”, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van elke individuele bezoeker van onze websites. Deze privacyverklaring geeft aan welke normen en voorwaarden van toepassing zijn op de bescherming van de privacy van de informatie die bezoekers verstrekken op sites op het internet die eigendom zijn van en worden beheerd door De Software, waaronder De Software en De Software. Deze privacyverklaring informeert over onze verzamelpraktijken en de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Deze beleidslijn kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer deze informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, diensten kopen of zich inschrijven, een klantenserviceonderzoek openen, cv-informatie verstrekken voor arbeidsmogelijkheden of ons e-mails sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan de software verstrekt via een van onze websites, wordt deze gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om bulletins en andere belangrijke informatie over uw software services te sturen. Zonder instructies van u kan de software de informatie die u verstrekt gebruiken om u op de hoogte te stellen van aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de software-familie van bedrijven, door de software gemachtigde agenten en andere goederen- en dienstverleners waarmee de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant voor u zijn.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet worden beschouwd als een belofte of garantie van inkomsten. Verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die onze producten, ideeën, technieken gebruikt en de inspanning die wordt geleverd. Wij stellen dit niet voor als een ‘rijk worden schema’, en u zou het ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

In het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met als beperkt doel het bepalen van klantenservice en websitebehoeften. Dit doen we door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de software services te voorzien). De software combineert informatie die op deze manier is verzameld niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Uw The Software gehoste website, server, bulletin boards, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt in een openbare ruimte, inclusief op een bulletinboard, chatroom of website die The Software voor u host als onderdeel van uw The Software-services, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. The Software kan geen informatie beschermen die u openbaar maakt op deze locaties. Daarnaast bevatten de websites van The Software links naar sites die eigendom zijn van derden die niet gerelateerd zijn aan The Software. The Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt u aan de privacyverklaringen van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en Beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, werkt de Software volledig samen met staats-, lokale en federale functionarissen bij elk onderzoek met betrekking tot inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie die naar de Software is verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de Service, en neemt redelijke maatregelen om haar eigen rechten te beschermen. Met het oog op het bereiken van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan het nodig zijn dat de Software persoonlijk identificeerbare informatie openbaart. Bovendien kan de Software ervoor kiezen de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren om te voldoen aan een wettelijke bepaling, regelgeving of verzoek van de overheid; als een dergelijke openbaarmaking nodig of geschikt is om de Software te laten functioneren; of om de rechten of eigendom van de Software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in de Software en de Software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de Software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresinformatie en andere informatie die u aan de Software hebt verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich concentreert op communicatieproducten of -diensten; ermee instemt de opvolger van de Software te zijn wat betreft het onderhoud en de bescherming van de door de Software verzamelde en bewaarde informatie; en de verplichtingen van deze beleidsverklaring accepteert.