Polityka prywatności

Klikając na przycisk „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na przesyłanie do Ciebie wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać więcej wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie, korzystając z opcji na dole każdej wiadomości e-mail.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o standardach i warunkach, na podstawie których Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczanych przez odwiedzających witryny w World Wide Web, które są własnością i zarządzane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o naszych praktykach dotyczących gromadzenia informacji oraz sposobach ich wykorzystania. Polityka ta może ulegać zmianom w miarę upływu czasu, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie tej informacji.

A. Dane identyfikujące osobiście:

Oprogramowanie zazwyczaj otrzymuje określone dane dotyczące odwiedzających swoją stronę internetową tylko wtedy, gdy takie informacje są dostarczone dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, kupują lub zapisują się na usługi, otwierają zgłoszenie do działu obsługi klienta, przesyłają informacje dotyczące swojego życiorysu w celu zatrudnienia lub wysyłają nam wiadomość e-mail. Oczywiście niektóre z tych czynności wymagają podania nam informacji, na przykład gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do opłacenia usług, przesyłasz swoje CV lub żądasz określonego rodzaju informacji. Gdy podasz dane osobowe do The Software za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych, zostaną one użyte do realizacji Twojej konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie, aby The Software używało tych informacji w celach dodatkowych. The Software zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wysyłania biuletynów i innych istotnych informacji dotyczących usług The Software. Jeśli nie otrzymamy żadnych instrukcji od Ciebie, The Software może użyć informacji, które dostarczysz, aby poinformować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodziny firm The Software, autoryzowanych agentów The Software oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi The Software utrzymuje relacje i których oferty mogą Cię zainteresować.

Przykłady przedstawione w tych materiałach nie należy traktować jako obietnicy lub gwarancji zarobków. Możliwość zarobków w całości zależy od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładu włożonego wysiłku. Nie twierdzimy, że jest to „schemat szybkiego wzbogacenia się”, i nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje ogólne, niewskazujące na tożsamość (bezosobowe):

W ogólności, Oprogramowanie gromadzi automatycznie pewne ogólne informacje. Ogólne informacje nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zwykle obejmują informacje o przydzielonym do twojego komputera adresie internetowym, liczbie i częstotliwości odwiedzających oraz odwiedzanych stronach Oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w celu określenia obsługi klienta i potrzeb strony internetowej. Realizujemy to za pomocą określonych technologii, w tym „plików cookie” (technologii umożliwiającej dostarczanie odwiedzającemu spersonalizowanych informacji o usługach Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranych w ten sposób z żadnymi danymi identyfikującymi osobę. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę, aby powiadamiała cię o otrzymaniu pliku cookie i odmówiła go.

C. Twoja witryna z oprogramowaniem, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony stron trzecich:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na dowolnej tablicy ogłoszeń, czacie lub witrynie, której usługi oferuje The Software w ramach Twoich usług The Software, są dostępne dla każdej osoby, która odwiedza tę przestrzeń. The Software nie może chronić żadnych informacji, które ujawniasz na tych miejscach. Ponadto, witryny The Software zawierają odnośniki do stron należących do stron trzecich niezwiązanych z The Software. The Software nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawniać na tych stronach i zaleca, abyś zapoznał się z polityką prywatności tych odwiedzanych przez Ciebie witryn.

D. Wyjątki i Ograniczenia:

Pomimo powyższego i zgodnie z obowiązującym prawem, Oprogramowanie w pełni współpracuje z urzędnikami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w ramach wszelkich dochodzeń dotyczących jakiejkolwiek treści (w tym prywatnych elektronicznych komunikacji przekazywanych do Oprogramowania) lub domniemanej nielegalnej działalności jakiegokolwiek użytkownika Usługi, podejmuje także rozsądne środki mające na celu ochronę swoich praw własności. W celu spełnienia tych działań współpracy i zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia danych osobowych. Ponadto Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji wszelkiego rodzaju w celu spełnienia wymogów prawa, przepisów lub żądań rządu; jeżeli takie ujawnienie jest niezbędne lub odpowiednie dla działania Oprogramowania; lub w celu ochrony praw lub majątku Oprogramowania lub innych podmiotów. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiejkolwiek części udziałów Oprogramowania oraz Oprogramowania i innych stron należących do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, lecz nie ograniczając się do nazwiska, danych adresowych i innych informacji, które przekazałeś Oprogramowaniu) do podmiotu trzeciego, który skupia się na produktach lub usługach komunikacyjnych; zgadza się być sukcesorem Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony zgromadzonych i utrzymywanych przez Oprogramowanie informacji; oraz zgadza się na przestrzeganie zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia polityki.