Termeni

DOMENIUL DE APLICARE ȘI MODIFICAREA ACORDULUI

Sunteți de acord cu termenii și condițiile stipulate în Acord în ceea ce privește utilizarea dvs. a site-ului web. Acordul constituie întreaga și unică înțelegere dintre dvs. și Software-ul în ceea ce privește utilizarea dvs. a site-ului web și înlocuiește toate acordurile, reprezentările, garanțiile și/sau înțelegerile anterioare sau contemporane în ceea ce privește site-ul web. Putem modifica Acordul din când în când, la discreția noastră exclusivă, fără notificare specială către dvs. Cel mai recent Acord va fi postat pe site-ul web, iar dvs. ar trebui să revizuiți Acordul înainte de a utiliza site-ul web. Prin utilizarea continuă a site-ului web și/sau serviciilor, sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile cuprinse în Acordul în vigoare în acel moment. Prin urmare, ar trebui să verificați în mod regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Site-ul web și serviciile sunt disponibile doar pentru persoanele care pot încheia contracte legal valabile conform legii aplicabile. Site-ul web și serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți sub optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa site-ul web și/sau serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii pentru furnizori

Prin completarea formularelor de comandă aplicabile, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe site-ul web. Produsele și/sau serviciile prezentate pe site-ul web pot conține descrieri furnizate direct de producătorii sau distribuitorii terți ai acestor articole. TheSoftware nu reprezintă și nu garantează că descrierile acestor articole sunt exacte sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru imposibilitatea dvs. de a obține produse și/sau servicii de pe site-ul web sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul și consumatorii finali ai produsului. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de orice terță parte pentru nicio cerere în legătură cu oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe site-ul web.

CONCURSURI

De la timp la timp, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul concursurilor. Prin furnizarea informațiilor adevărate și exacte în legătură cu formularul de înregistrare aplicabil concursului și prin acceptarea Regulilor Oficiale aplicabile fiecărui concurs, puteți participa pentru șansa de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare concurs. Pentru a intra în concursurile prezente pe website, trebuie să completați în întregime formularul de înregistrare aplicabil. Vă angajați să furnizați datele de înregistrare corecte, exacte, curente și complete. TheSoftware își rezervă dreptul de a respinge orice date de înregistrare la concurs în cazul în care este stabilit, în discreția exclusivă a TheSoftware, că: (i) încălcați orice parte a Acordului; și/sau (ii) datele de înregistrare la concurs pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicate sau de altfel inacceptabile. TheSoftware poate modifica criteriile datelor de înregistrare în orice moment, la discreția sa exclusivă.

CONCESIUNEA UNEI LICENȚE

În calitate de utilizator al site-ului web, ți se acordă o licență neexclusivă, netransferabilă, revocabilă și limitată pentru a accesa și utiliza site-ul web, conținutul și materialele asociate în conformitate cu Acordul. Software-ul poate rezilia în orice moment această licență pentru orice motiv. Poți utiliza site-ul web și conținutul pe un singur computer în scop personal și necomercial. Nici o parte a site-ului web, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor nu poate fi reprodusă în nici o formă sau inclusă în orice sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu poți utiliza, copia, emula, clona, închiria, vinde, modifica, decompila, dezasambla, inversa ingineri sau transfera site-ul web, conținutul, concursurile și/sau serviciile sau orice parte a acestora. Software-ul își rezervă orice drepturi care nu sunt acordate în mod explicit în Acord. Nu poți utiliza nici un dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau încerca să interferezi cu funcționarea corespunzătoare a site-ului web. Nu poți întreprinde nicio acțiune care să impună o povară nerezonabilă sau disproporționat de mare infrastructurii Software-ului. Dreptul tău de a utiliza site-ul web, conținutul, concursurile și/sau serviciile nu poate fi transferat.

DREPTURI PROPRIETARE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilarea, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de Website, Conținut, Concursuri și Servicii sunt protejate în baza drepturilor de autor, mărcilor înregistrate și altor drepturi (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală) aplicabile. Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dumneavoastră a oricărei părți a Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor este strict interzisă. Extragerea sistematică a materialului de pe Website, Conținut, Concursuri și/sau Servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de extragere sau extragere de date în scopul creării sau compilării, direct sau indirect, a unei colecții, compilări, baze de date sau catalog fără permisiunea scrisă a TheSoftware este interzisă. Nu dobândiți drepturi de proprietate asupra conținutului, documentelor, software-ului, serviciilor sau a altor materiale vizualizate pe Website, Conținut, Concursuri și/sau Servicii. Postarea de informații sau materiale pe Website sau prin Servicii de către TheSoftware nu constituie o renunțare la orice drepturi în sau asupra acestor informații și/sau materiale. Numele și logo-ul TheSoftware, precum și toate graficele, pictogramele și numele de servicii asociate, sunt mărci comerciale ale TheSoftware. Toate celelalte mărci înregistrate care apar pe Website sau prin Servicii sunt proprietatea proprietarilor lor respectivi. Utilizarea oricărei mărci fără consimțământul scris expres al proprietarului aplicabil este strict interzisă.

HYPERLINKAREA CU WEBSITEUL, CO-BRANDAREA, „ÂNCADRAREA” ȘI/SAU REFERIREA LA WEBSITE ESTE INTERZISĂ

Mai mult, dacă nu este expres autorizat de TheSoftware, nimeni nu poate face hyperlink la Website sau la porțiuni ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la, logotipuri, mărci comerciale, branding sau materiale protejate de drepturi de autor) pentru website-ul sau locația web a acestora din orice motiv. În plus, „ÂNCADRAREA” Websiteului și/sau referirea la Uniform Resource Locator („URL”) al Websiteului în orice mijloc comercial sau non-comercial fără permisiunea anterioară, expresă și scrisă a TheSoftware este strict interzisă. În mod specific, sunteți de acord să cooperați cu Websiteul pentru a elimina sau a înceta, după caz, astfel de conținut sau activitate. Prin prezenta, recunoașteți că veți fi responsabil pentru orice daune asociate cu acestea.

EDITARE, ȘTERGERE ȘI MODIFICARE

Ne rezervăm dreptul în discreția noastră exclusivă de a edita și/sau șterge orice documente, informații sau alt conținut prezent pe Website.

DECLARAȚIE DE RESPONSABILITATE PRIVIND DAUNELE CAUZATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe Website pe propria lor răspundere. TheSoftware nu oferă nicio garanție că aceste descărcări sunt fără coduri de calculator corupte, inclusiv, dar fără a se limita la viruși și viermi.

INDEMNIFICARE

Vă angajați să despăgubiți și să păstrați în siguranță TheSoftware, fiecare dintre părinții, filialele și afiliații lor și fiecare dintre membrii lor, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-brandatorii și/sau alți parteneri, fără nicio pagubă pentru orice și toate pretențiile, cheltuielile (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților), daunele, procesele, costurile, cererile și/sau hotărârile oricărui terț, datorate sau rezultate din: (a) utilizarea dvs. a Website-ului, Serviciilor, Conținutului și/sau participarea la orice Concurs; (b) încălcarea dvs. a Acordului; și/sau (c) încălcarea dvs. a drepturilor altui individ și/sau entitate. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecăruia dintre părinții, filialele și/sau afiliații lor și fiecăruia dintre ofițerii lor, directorii, membrii, angajații, agenții, acționarii, licențiatorii, furnizorii și/sau avocații. Fiecare dintre acești indivizi și entități va avea dreptul să invoce și să aplice direct aceste prevederi împotriva dvs. în nume propriu.

SITE-URI TERȚE

Site-ul poate furniza legături către și/sau vă poate îndruma către alte site-uri web și/sau resurse de internet, inclusiv, dar fără a se limita la cele deținute și operate de furnizorii terți. Deoarece TheSoftware nu are control asupra unor astfel de site-uri web și/sau resurse terțe, prin prezenta recunoașteți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri web și/sau resurse terțe. În plus, TheSoftware nu susține și nu este responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de termeni și condiții, politici de confidențialitate, conținut, publicitate, servicii, produse și/sau alte materiale de pe aceste site-uri web sau resurse, sau pentru eventualele daune sau pierderi rezultate de aici.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII DESPRE VIZITATORI

Utilizarea Website-ului, și toate comentariile, feedback-urile, informațiile, datele de înregistrare și/sau materialele pe care le trimiți prin intermediul Website-ului sau în asociere cu acesta, sunt supuse Politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile referitoare la utilizarea Website-ului, precum și orice alte informații de identificare personală furnizate de tine, în conformitate cu termenii Politicii noastre de confidențialitate. Pentru a consulta Politica noastră de confidențialitate, te rugăm să apăsați aici.

Orice încercare de către orice individ, indiferent dacă este sau nu client TheSoftware, de a deteriora, distruge, manipula, vandaliza și/sau interfera în alt mod cu funcționarea site-ului este o încălcare a legii penale și civile, iar TheSoftware va urmări cu strictețe toate remediile în acest sens împotriva oricărui individ sau entitate responsabilă, în cel mai mare grad permiși de lege și în echitate.