Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“ nám dávate súhlas posielať Vám emaily o našich ponukách. Ak sa rozhodnete už neradi prijímať žiadne emaily, vždy sa môžete odhlásiť ku koncu každého emailu.

Softvér dodržiava súkromie každého jednotlivca, ktorý navštevuje naše webové stránky. Táto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje oznámenie o štandardoch a podmienkach, podľa ktorých Softvér chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi stránok na svetovej sieti Web, ktoré sú vlastnené a prevádzkované Softvérom, vrátane Softvéru a Softvéru. Táto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje oznámenie o našich postupoch pri zbieraní informácií a o spôsoboch, akými môžu byť vaše informácie využité. Táto politika sa môže meniť, preto sa pravidelne vracajte a prečítajte si tieto informácie.

A. Osobne identifikačné údaje:

Softvér zvyčajne dostáva konkrétne údaje o svojich návštevníkoch webových stránok iba vtedy, keď takéto informácie sú poskytnuté dobrovoľne, napríklad keď naši návštevníci požiadajú o informácie, zakúpia alebo sa prihlásia na služby, otvoria požiadavku na podporu zákazníka, poskytnú informácie v životopise pre príležitosti zamestnania alebo nám pošlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, napríklad keď uskutočníte nákup, použijete kreditnú kartu na platbu za služby, zašlete svoj životopis alebo požiadate o určité typy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie softvéru The Software prostredníctvom jednej z našich webových stránok, budú použité na splnenie vášho konkrétneho požiadavky. Vo väčšine prípadov budete mať možnosť vybrať si, či chcete, alebo nechcete, aby softvér The Software používal tieto informácie na ďalšie účely. Softvér The Software si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia poslať vám informačné bulletinov a ďalšie dôležité informácie o vašich službách softvéru The Software. Ak nedostaneme žiadne inštrukcie od vás, softvér The Software môže použiť informácie, ktoré ste poskytli, na informovanie vás o ďalších službách a produktov ponúkaných rodinou spoločností The Software, authorizovanými agentmi softvéru The Software a inými poskytovateľmi tovarov a služieb, s ktorými The Software má vzťahy a ich ponuky by mohli pre vás byť zaujímavé.

Príklady v týchto materiáloch nemožno brať ako záruku zisku. Potenciálny zisk úplne závisí od osoby, ktorá používa náš produkt, nápady, techniky a úsilie, ktoré vynakladá. My to nepredstavujeme ako „stáť sa bohatým“ a ani by ste to nemali tak vnímať.

B. Neosobne identifikovateľné (generické) informácie:

V splošnem program samodejno zbere nekatere generične informacije. Generične informacije ne razkrijejo identitete obiskovalca. Običajno vključujejo informacije o internetnem naslovu, dodeljenem vašemu računalniku, številu in pogostosti obiskovalcev ter obiskanih straneh programa. Informacije zbiramo z omejenim namenom določanja potreb po storitvah za stranke in spletnih straneh. To dosežemo z uporabo določenih tehnologij, vključno z “piskotki” (tehnologija, ki se lahko uporablja za zagotavljanje obiskovalcu prilagojenih informacij o storitvah programa). Informacij, zbranih na ta način, ne kombiniramo z nobenimi osebno prepoznavnimi informacijami. Nastavite lahko brskalnik, da vas obvesti, ko prejmete piškotek, in ga zavrnete.

C. Tvoja Softvéru hostiteľská webová stránka, server, nástenné tabule, fórum, stránky tretích strán:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste, vrátane akéhokoľvek nástenného oznamovacieho panela, chatovej miestnosti alebo webovej stránky, ktorú The Software hostuje ako súčasť služieb The Software, sú dostupné pre každého, kto navštevuje toto miesto. The Software nemôže ochrániť žiadne informácie, ktoré zverejníte na týchto miestach. Okrem toho webové stránky The Software obsahujú odkazy na stránky, ktoré patria treťím stranám, ktoré nie sú s The Software spojené. The Software nemôže ochrániť žiadne informácie, ktoré môžete zverejniť na týchto stránkach, a odporúča sa, aby ste si precvičili prohlásenia o ochrane osobných údajov týchto stránok, ktoré navštevujete.

D. Výnimky a obmedzenia:

Nesnažiac sa o vyššie uvedené a v súlade s platnými zákonmi, Softvér spolupracuje plne s miestnymi, štátnymi a federálnymi úradmi pri akomkoľvek vyšetrovaní súvisiacom s akýmkoľvek obsahom (vrátane osobných alebo súkromných elektronických komunikácií odoslaných Softvéru) alebo domnelo nezákonným činnostiam akéhokoľvek používateľa Služby a uskutočňuje rozumné opatrenia na ochranu svojich vlastníckych práv. Za účelom realizácie takýchto spolupráv a opatrení a v súlade s platnými zákonmi môže byť požadované odhaľovanie osobných identifikačných informácií Softvérom. Okrem toho si môže Softvér vybrať sledovanie komunikačných oblastí akéhokoľvek druhu na splnenie akéhokoľvek zákona, predpisu alebo vládnej žiadosti; ak takéto zverejnenie je nevyhnutné alebo vhodné pre prevádzkovanie Softvéru; alebo pre ochranu práv alebo majetku Softvéru alebo iných osôb. V súvislosti s potenciálnou predajom alebo prevodom akéhokoľvek podielu v Softvéri a Softvéri a ďalších stránkach patriacich spoločnosti si Softvér vyhradzuje právo predať alebo odovzdať vaše informácie (vrátane, ale nie obmedzené na meno, adresné informácie a ďalšie informácie, ktoré ste poskytli Softvéru) tretím stranám, ktoré sa zameriavajú na komunikačné produkty alebo služby; súhlasia byť nástupcom Softvéru, pokiaľ ide o údržbu a ochranu informácií zhromaždených a spravovaných Softvérom; a súhlasia s povinnosťami tejto vyhlásenia o ochrane súkromia.