Pogoji

OBSEG IN SPREMEMBA POGODBE

S strinjanjem s pogoji, navedenimi v Pogodbi, se strinjate z uporabo spletnega mesta. Pogodba predstavlja celotno in edino pogodbo med vami in Programsko opremo v zvezi z uporabo spletnega mesta in prekliče vse predhodne ali sočasne pogodbe, predstavitve, garancije in/ali razumevanje v zvezi s spletnim mestom. Pogodbo lahko po lastni presoji kadarkoli spremenimo, brez posebnega obvestila. Najnovejša Pogodba bo objavljena na spletnem mestu in pred uporabo spletnega mesta se morate seznaniti s Pogodbo. S nadaljnjo uporabo spletnega mesta in/ali storitev se strinjate, da boste spoštovali vse pogoje in določila, navedena v Pogodbi, ki veljajo v tem trenutku. Zato redno preverjajte to stran glede posodobitev in/ali sprememb.

ZAHTÉVE

Spletna stran in storitve so na voljo le posameznikom, ki lahko sklenejo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi osebam, mlajšim od osemnajst let (18). Če ste mlajši od osemnajst let (18), nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do spletne strani in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Storitve prodajalca

Z izpolnitvijo ustreznega obrazca naročila lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve prek spletne strani. Opisi izdelkov in/ali storitev na spletni strani lahko vsebujejo podatke, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji tovrstnih izdelkov. Programska oprema ne jamči, da so opisi takšnih izdelkov natančni ali popolni. Razumete in se strinjate, da programska oprema ni odgovorna na noben način za vašo nesposobnost pridobivanja izdelkov in/ali storitev s spletne strani ali za morebitne spore s prodajalcem, distributerjem ali končnimi uporabniki izdelka. Razumete in se strinjate, da programska oprema ni odgovorna vam ali tretji osebi za kakršne koli zahtevke v povezavi z izdelki in/ali storitvami, ki jih ponuja spletna stran.

TEKMOVANJA

Od časa do časa TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko Tekmovanj. S pravilnimi in točnimi informacijami v zvezi s prijavnico za ustrezen dogodek Tekmovanja ter sprejemom Uradnih Pravil Tekmovanja, se lahko prijavite za možnost osvojitve promocijskih nagrad, ki so na voljo preko vsakega Tekmovanja. Da se lahko prijavite na Tekmovanja na spletni strani, morate najprej v celoti izpolniti ustrezno prijavno prijavnico. Strinjate se, da boste zagotovili resnične, točne, aktualne in popolne podatke za registracijo na Tekmovanje. TheSoftware ima pravico zavrniti kakršnekoli podatke za registracijo na Tekmovanje, če je ugotovljeno, v izključni presoji podjetja TheSoftware, da: (i) ste v kršitvi katerega koli dela Sporazuma; in/ali (ii) podatki za registracijo na Tekmovanje, ki ste jih posredovali, so nepopolni, ponarejeni, podvojeni ali kako drugače neprimerni. Podjetje TheSoftware si pridržuje pravico do spremembe meril za registracijo kadarkoli, po lastni presoji.

IZDAJA LICENCE

Kot uporabnik spletnega mesta vam je dodeljena neizključna, neprenosljiva, razveljavljiva in omejena licenca za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in povezanega gradiva v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko kadarkoli prekliče to licenco iz kakršnegakoli razloga. Spletno mesto in vsebino lahko uporabite na enem računalniku za lastno osebno nekomercialno uporabo. Noben del spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben sistem za pridobivanje informacij, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najemati, oddajati, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, obratno inženirsti ali prenašati spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali katerega koli njihovega dela. Programska oprema si pridržuje vsa pravice, ki niso izrecno dodeljene v dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine za motenje ali poskus motenja pravilnega delovanja spletne strani. Ne smete izvajati nobenih dejanj, ki bi obremenjevala TheSoftware infrastrukturo na nesorazmeren način. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

PRIVATNE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, kompilacija, magnetni prevod, digitalna konverzija, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane z spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščitene z veljavnimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi pravicami (vključno, vendar ne omejeno na, pravice intelektualne lastnine). Prepovedano je kopiranje, ponovna razdelitev, objavljanje ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Sistematično pridobivanje gradiva s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev prek avtomatiziranih sredstev ali katerega koli drugega načina strganja ali izvlečenja podatkov z namenom ustvarjanja ali sestavljanja zbirke, kompilacije, zbirke podatkov ali imenika brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobite pravice do lastništva nobene vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ki jih pregledujete na spletni strani, vsebini, tekmovanjih in/ali storitvah. Objava informacij ali materiala na spletni strani ali prek storitev s strani podjetja TheSoftware ne pomeni odrekanja nobeni pravici do takih informacij in/ali materialov. Ime podjetja TheSoftware in logotip ter vsa povezana grafika, ikone in storitvena imena so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse ostale blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali prek storitev, so last njihovih lastnikov. Uporaba katere koli blagovne znamke brez izrecnega pisnega soglasja ustreznega lastnika je strogo prepovedana.

HIPERPOVEZAVANJE NA SPLETNO STRAN, SOBRANDING, IZVAJANJE KONCEPTA „FRAME“ IN/ALI SKLIC NA SPLETNO STRAN SO PREPOVEDANI

Ne sme nihče hipervezati do Spletne strani ali njenih delov (vključno, a ne omejeno na logotipe, zaščitne znake, blagovne znamke ali avtorsko material) na njihovo spletno stran ali spletno prizorišče brez izrecnega pooblastila TheSoftware. Prav tako je strogo prepovedano „deramiranje“ Spletne strani in/ali sklicevanje na Enotni lokator vira (URL) Spletne strani v komercialnih ali nekomercialnih medijih brez predhodnega pisnega dovoljenja TheSoftware. Posebej se strinjate, da boste sodelovali z Upraviteljem spletne strani pri odstranitvi ali prenehanju takšne vsebine ali dejavnosti. S tem priznavate, da ste odgovorni za vse povezane škode.

UREJANJE, IZBRIS IN SPREMINJANJE

V naši izključni presoji si pridržujemo pravico do urejanja in/ali brisanja katerih koli dokumentov, informacij ali drugega vsebinskega gradiva, ki se pojavljajo na spletnem mestu.

ODGOVORNOST ZA ŠKODO, KI JO POVZROČI PRENOS

Obiskovalci prenašajo informacije iz spletišča na lastno odgovornost. Programska oprema ne zagotavlja, da so taki prenosi brez poškodujevalnih računalniških kod, vključno z virusi in črvi.

UNAŠANJE ŠKODE

Sprejemate, da boste izvzetih pravic in da bodo družbe TheSoftware, njihovi starši, podružnice in povezane družbe ter vsak od njihovih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, so-javnih zaslužkarjev in/ali drugih partnerjev nedolžne od kakršnih koli zahtevkov, stroškov (vključno z razumnimi odvetniškimi stroški), škode, sporov, stroškov, zahtev in/ali sodb, ki jih lahko poda tretja oseba zaradi ali izvirajo iz: (a) vaše uporabe spletne strani, storitev, vsebine in/ali udeležbe v katerem koli tekmovanju; (b) vaše kršitve sporazuma in/ali (c) vašega kršenja pravic drugega posameznika in/ali subjekta. Določbe tega odstavka so v korist družb TheSoftware, njihovih staršev, podružnic in/ali povezanih družb ter vsakemu od njihovih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licencorjev, dobaviteljev in/ali odvetnikov. Vsak od teh posameznikov in subjektov ima pravico, da te določbe neposredno uveljavlja in izvršuje v svojem imenu.

SPLETNA STRANI TRETJIH STRANK

Spletna stran lahko omogoča povezave ali vas napoti na druge spletne strani in/ali vire na internetu, vključno, vendar ne omejeno, na tiste, ki jih lastnikujejo in upravljajo tretje osebe. Zaradi dejstva, da TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi stranmi in/ali viri, s tem potrjujete in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih strani in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne odobrava in ni odgovoren ali odgovoren za pogoje, politike zasebnosti, vsebine, oglaševanje, storitve, izdelke in/ali druge materiale na teh spletnih straneh tretjih oseb ali virov, prav tako ni odgovoren za morebitno škodo in/ali izgube, ki izhajata iz teh spletne strani ali virov.

PODATKI O ZASEBNOSTI/VPOGLED V OBISKOVALCA

Uporaba Spletne strani in vseh pripomb, povratnih informacij, informacij o obisku, registracijskih podatkov in/ali gradiv, ki jih pošiljate preko spletne strani ali v povezavi z njo, je predmet naših pravil o zasebnosti. Pridružujemo si pravico do uporabe vseh informacij v zvezi z uporabo Spletne strani in drugih osebnih identifikacijskih informacij, ki ste nam jih posredovali, v skladu s pravili o zasebnosti. Za ogled naše politike zasebnosti kliknite tukaj.

Vsak poskus posameznika, ne glede na to, ali je stranka TheSoftware ali ne, da poškoduje, uniči, vmešava, vandalizira in/ali kako drugače poseže v delovanje spletne strani, je kršitev kazenskega in civilnega prava. TheSoftware bo dosledno zasledoval vse možnosti za izvršitev pravic proti vsakemu kršitelju, ne glede na to ali gre za posameznika ali organizacijo, v polnem obsegu, ki ga omogoča zakon in pravičnost.