Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillåtelse att skicka e-post om våra erbjudanden. Om du väljer att inte längre ta emot några fler e-postmeddelanden kan du när som helst avanmäla dig genom att klicka på länken längst ner i varje e-post.

Programvaran respekterar integriteten hos varje individ som besöker våra webbplatser. Denna integritetspolicy ger meddelande om de normer och villkor under vilka programvaran skyddar integriteten hos information som lämnas av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av programvaran, inklusive programvaran och programvaran. Denna integritetspolicy ger meddelande om våra informationsinsamlingsmetoder och om hur dina uppgifter kan användas. Denna policy kan ändras med tiden, så vänligen kontrollera regelbundet för att granska denna information.

A. Personuppgifter:

Programvaran får vanligtvis specifik data om sina webbplatsbesökare endast när sådan information frivilligt lämnas, till exempel när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en supportförfrågan, lämnar in CV-information för arbetsmöjligheter eller skickar oss e-post. Naturligtvis kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, till exempel när du gör ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar ditt CV eller begär viss typ av information. När du lämnar personligt identifierbar information till Programvaran via en av våra webbplatser, kommer den att användas för att uppfylla din specifika begäran. I de flesta fall kommer du att ges möjlighet att välja om du vill att Programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Programvaran förbehåller sig rätten att, enligt eget gottfinnande, skicka dig bulletiner och annan viktig information om dina Programvarutjänster. Om du inte ger några anvisningar kan Programvaran använda den information du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av Programvaruföretagens familj, Programvarans auktoriserade agenter och andra varu- och tjänsteleverantörer som Programvaran har relationer med och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig.

Exempel i dessa material ska inte tas som en löfte eller garanti om att tjäna pengar. Inkomstmöjlighet beror helt på personen som använder vår produkt, idéer, tekniker och den ansträngning som läggs ner. Vi presenterar inte detta som ett ‘bli rik snabbt’-schema, och du bör inte se det som sådant.

B. Icke personligt identifierbar (allmän) information:

I allmänhet samlar Programvaran automatiskt in viss generell information. Generell information avslöjar inte besökarens identitet. Den inkluderar vanligtvis information om internetadressen som tilldelas din dator, antalet och frekvensen av besökare samt de besökta The Software-webbplatserna. Programvaran samlar in denna information i begränsad omfattning för att bestämma behovet av kundservice och webbplats. Vi gör detta genom att använda vissa tekniker, inklusive “cookies” (en teknik som kan användas för att tillhandahålla besökaren anpassad information om The Software-tjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personlig identifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du tar emot en cookie och du kan vägra den.

C. Din programvarumottagna webbplats, server, anslagstavlor, forum, tredjepartswebbplatser:

Information som du lämnar i en offentlig miljö, inklusive på anslagstavlor, chattrum eller webbplatser som mjukvaran kan ha för dig som en del av dina tjänster från mjukvaran, är tillgänglig för alla andra som besöker den miljön. Mjukvaran kan inte skydda någon information som du lämnar i dessa platser. Dessutom innehåller mjukvarans webbplatser länkar till sidor som tillhör tredje part och inte är relaterade till mjukvaran. Mjukvaran kan inte skydda någon information som du kan lämna i dessa sidor och rekommenderar att du granskar sekretesspolicyerna för de sidor du besöker.

D. Undantag och Begränsningar:

Oaktat ovanstående och i enlighet med gällande lagar samarbetar programvaran fullt ut med statliga, lokala och federala tjänstemän i alla utredningar som rör något innehåll (inklusive personlig eller privat elektronisk kommunikation som överförs till programvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter av någon användare av tjänsten och vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina äganderätter. I syfte att genomföra sådant samarbete och åtgärder och i enlighet med tillämpliga lagar kan det vara nödvändigt för programvaran att lämna ut personidentifierbar information. Dessutom kan programvaran välja att övervaka kommunikationsområden av alla slag för att uppfylla en lag, förordning eller regeringsbegäran; om sådan avslöjande är nödvändig eller lämplig för att driva programvaran; eller för att skydda rättigheterna eller egendomen för programvaran eller andra. I samband med eventuell försäljning eller överföring av något av dess intressen i programvaran och programvaran och andra webbplatser ägda av företaget förbehåller sig programvaran rätten att sälja eller överföra din information (inklusive men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information du har lämnat till programvaran) till en tredje part som inriktar sig på kommunikationsprodukter eller -tjänster; samtycker till att vara programvarans efterträdare avseende underhåll och skydd av information som samlas in och underhålls av programvaran; och accepterar de skyldigheter som anges i denna policys uttalande.