Şartlar

SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak Sözleşmede belirtilen şartlara uymayı kabul edersiniz. Sözleşme, Web sitesini kullanımınızla ilgili olarak Siz ve Yazılım arasındaki tek ve tüm sözleşme olup, Web sitesiyle ilgili tüm önceki ya da çağdaş anlaşmaları, temsil ve garantileri ve/veya anlayışları geçersiz kılar. İstediğimiz zaman Sözleşmeyi tek taraflı takdirimize bağlı olarak değiştirebiliriz, size özel bir bildirim olmadan. En son Sözleşme, Web sitesinde yayınlanacak ve Web sitesini kullanmadan önce Sözleşmeyi gözden geçirmelisiniz. Web sitesini ve/veya Hizmetleri kullanmaya devam ederek, o zaman geçerli Sözleşme’nin tüm şartlarına uymayı kabul edersiniz. Bu nedenle, güncellemeler ve/veya değişiklikler için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

GEREKSİNİMLER

Websitesi ve Hizmetler sadece ilgili yasaya göre hukuki olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilen bireyler tarafından kullanılabilir. Websitesi ve Hizmetler onsekiz (18) yaşın altındaki bireyler tarafından kullanım amacıyla tasarlanmamıştır. Eğer onsekiz (18) yaşın altındaysanız, Websitesi ve/veya Hizmetlere erişim ve/veya kullanım izniniz yoktur.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Satıcı Hizmetleri

Geçerli satın alma sipariş formlarını doldurarak, Web sitesinden belirli ürün veya hizmetleri edinebilir veya elde etmeye çalışabilirsiniz. Web sitesinde yer alan ürünler veya hizmetler, bu öğelerin Üçüncü Taraf Sağlayıcı üreticileri veya dağıtıcıları tarafından doğrudan sunulan açıklamaları içerebilir. TheSoftware, bu öğelerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil veya garanti etmez. Web sitesinden ürün veya hizmet alamamanız veya ürünün satıcısı, dağıtıcısı ve son kullanıcı tüketicisiyle herhangi bir anlaşmazlık yaşamanız durumunda TheSoftware’nin hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını anladığınızı ve kabul ettiğinizi anlıyorsunuz. TheSoftware’nin Web sitesinde sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili herhangi bir iddiaya karşı size veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmayacağınızı anlıyorsunuz ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

Zaman zaman, TheSoftware Yarışmalar aracılığıyla promosyon ödülleri ve diğer ödüller sunar. İlgili Yarışma kayıt formuyla ilgili doğru ve kesin bilgileri sağlayarak ve her Yarışma için geçerli olan Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her bir Yarışma aracılığıyla sunulan promosyon ödüllerine sahip olma şansı için başvuruda bulunabilirsiniz. Web sitesinde yer alan Yarışmalara katılmak için öncelikle ilgili kayıt formunu tamamen doldurmanız gerekmektedir. Gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz Yarışma Kayıt Verilerini sağlama konusunda anlaşmaya varıyorsunuz. TheSoftware, (i) Anlaşmanın herhangi bir bölümünde ihlalde bulunduğunuz ve/veya (ii) sağladığınız Yarışma Kayıt Verilerinin eksik, sahte, kopya veya diğer türlü kabul edilemez olduğu, TheSoftware’nin tek ve münhasır takdirine bağlı olarak, herhangi bir Yarışma Kayıt Verisini reddetme hakkına sahiptir. TheSoftware, kayıt verisi kriterlerini tek taraflı olarak her zaman değiştirme hakkına sahiptir.

LİSANS VERİMİ

Web sitesinin bir kullanıcısı olarak, Anlaşma uyarınca Web sitesine, İçeriğe ve ilişkili materyallere erişmek ve kullanmak için devredilemez, devredilemez, geri alınabilir ve sınırlı bir lisans verilir. Program, bu lisansı herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle sona erdirebilir. Web sitesini ve İçeriği kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için yalnızca bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Web sitesinin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin hiçbir bölümü, herhangi bir forma çoğaltılamaz veya herhangi bir bilgi alım sistemi, elektronik veya mekanik bir şekilde dahil edilemez. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri veya bunların herhangi bir bölümünü kullanamaz, kopyalayamaz, taklitleyemez, klonlayamaz, kiralayamaz, satamaz, değiştiremez, değiştiremez, tersine mühendislik yapamaz, Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri veya bunların herhangi bir bölümünü transfer edemezsiniz. TheSoftware, Anlaşmada açıkça verilmeyen herhangi bir hakları saklı tutar. Web sitesinin uygun çalışmasını engellemek veya engellemek için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. TheSoftware’nin altyapısına aşırı veya orantısız bir yük bindiren herhangi bir eylem yapamazsınız. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri kullanma hakkınız devredilemez.

MÜLKİYET HAKLARI

Web sitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetler ile ilgili içerik, düzenleme, grafik, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüşüm, yazılım, hizmetler ve diğer konular uygulanabilir telif hakkı, ticari marka ve diğer mülki (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla fikri mülkiyet) haklarına tabidir. Web sitesinin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünün, sizin tarafınızdan kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. Web sitesinin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin materyalinin otomatik araçlarla veya diğer türlü veri kazıma yöntemleriyle sistematik olarak alınması veya derlenmesi, doğrudan veya dolaylı olarak, başka bir derleme, koleksiyon, veritabanı veya dizin oluşturmak amacıyla TheSoftware’den yazılı izin alınmaksızın yasaktır. Web sitesinin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin üzerinden veya aracılığıyla görüntülenen herhangi bir içerik, belge, yazılım, hizmet veya diğer materyalin mülkiyet haklarını elde etmezsiniz. TheSoftware tarafından Web sitesine veya Hizmetler aracılığıyla bilgi veya malzeme gönderilmesi, bu bilgi ve/veya malzemelerle ilgili herhangi bir hakta feragat anlamına gelmez. TheSoftware adı ve logosu ile ilişkili olan tüm grafikler, simgeler ve hizmet adları TheSoftware’in ticari markalarıdır. Web sitesinde veya Hizmetler aracılığıyla görünen diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Uygun sahibinin açık yazılı izni olmadan herhangi bir ticari markanın kullanımı kesinlikle yasaktır.

WEB SİTESİNE HYPERLINK VERME, CO-BRANDING, “FRAMING” VEYA REFERANSLARA İZİN VERİLMEZ

TheSoftware tarafından açıkça izin verilmedikçe, kimse web sitesine veya bölümlerine (logolar, ticari markalar, marka veya telif hakkı olan içerikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir nedenle kendi web sitesine veya web mekanına hyperlink veremez. Ayrıca, TheSoftware’in önceden açık ve yazılı izni olmaksızın, Ticari veya ticari olmayan medyada Web Sitesi’ni ”çerçeveleme” ve/veya Uniform Resource Locator (”URL”) Bu şekilde herhangi bir içerik veya etkinlik kaldırmanız veya durdurmanız amacıyla Web Sitesi ile işbirliği yapmayı kabul ediyorsunuz. Bu nedenle, bununla ilişkilendirilen her türlü zarardan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞTİRME

Web sitesinde görünen herhangi bir belge, bilgi veya diğer içeriği dilediğimiz takdirde düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRMELER TARAFINDAN NEDEN OLAN ZARAR İÇİN FERAGATNAME

Ziyaretçiler, web sitesinden bilgi indirmeyi kendi riskleriyle yaparlar. Yazılım, virüsler ve solucanlar da dahil olmak üzere, bozulmuş bilgisayar kodlarından arınmış olan bu indirmelerin garantisini vermez.

Tazminat

TheSoftware’yi, her bir anamalef, şubeler ve bağlı kuruluşlarını ve ayrıca her birinin vatandaşları, yöneticileri, direktörleri, çalışanları, ajanları, ortakları veya diğer ortakları, herhangi bir üçüncü tarafın her türlü iddia, masraf (makul avukat ücretleri dahil), zarar, dava, maliyet, talep ve/veya herhangi bir hükümler karşısında korumakla yükümlü olduğunuzu kabul edersiniz. Bunlar, (a) Web Sitesi, Hizmetler, İçerik ve/veya herhangi bir Yarışmaya girişinizden kaynaklanan veya bundan dolayı doğan; (b) Sözleşme ihlalinizden kaynaklanan; ve/veya (c) başka bir kişi ve/veya varlığın haklarını ihlal etmenizden kaynaklanan herhangi bir üçüncü tarafın talepleri karşısında TheSoftware, her bir anamalef, şubeler ve/veya bağlı kuruluşların yararına bu maddelerin sağlanmasıdır. Bu bireylerin ve kurumların, yasal temsilcileri, tedarikçileri ve/veya avukatları sizin aleyhinize doğrudan bu hükümleri iddia etme ve uygulamaya koyma hakkına sahip olacaktır.

Üçüncü Taraf Web Siteleri

Web sitesi, size Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sahip olunan ve işletilen diğer İnternet sitelerine ve/veya kaynaklara bağlantılar sağlayabilir ve/veya size onlara yönlendirebilir. TheSoftware, böyle üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynaklar üzerinde herhangi bir kontrol sahibi olmadığından, burada, TheSoftware’in söz konusu üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz. Ayrıca, TheSoftware, söz konusu üçüncü taraf web siteleri veya kaynaklarındaki herhangi bir koşul, gizlilik politikaları, içerik, reklam, hizmetler, ürünler ve/veya diğer materyalleri onaylamaz ve bu konuda sorumlu veya yükümlü değildir. ayrıca, böyle üçüncü taraf web siteleri veya kaynaklarından kaynaklanan herhangi bir zarar ve/veya kayıplardan da sorumlu değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI / ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Websitesi’nin kullanımı, ve Websitesi ile ilişkili olarak veya Websitesi aracılığıyla gönderdiğiniz tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya materyaller, Gizlilik Politikamız kapsamındadır. Websitesi’nin kullanımıyla ilgili tüm bilgileri, tarafınızdan sağlanan ve kişisel olarak tanımlanabilen diğer tüm bilgileri, Gizlilik Politikamızın hükümleri gereğince kullanma hakkını saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görmek için Buraya Tıklayın.

TheSoftware müşterisi olsa da olmasa da, herhangi bir şahsın Web sitesinin işleyişine zarar vermek, yok etmek, oynamak, vandalize etmek ve/veya başka türlü müdahale etmek, ceza ve medeni kanuna aykırıdır ve TheSoftware, bu konuda suçlu herhangi bir birey veya kuruluşa karşı yasa ve hakkaniyet çerçevesinde yasaların izin verdiği ölçüde her türlü çareye en titiz şekilde başvuracaktır.}